På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Solceller tar ekobyn till nästa nivå

05 september 2018 HSB brf Solbyn i Dalby är ingen vanlig bostadsrättsförening. När föreningen skapades fanns en stark kraft att bilda bostäder med ett målinriktat miljötänk och där gemensamma krafter skulle bidra till ett hållbart boende. Med sin senaste solcellssatsning var Solbyn en av föreningarna som mottog HSB Skånes Hållbarhetsbidrag för 2017.

Efter 30 år som ekoby har mycket hänt för de 50 hushållen i Solbyn i Dalby. Ett hårt planeringsarbete i slutet av 70-talet mynnade ut i en bostadsrättsförening utanför Lund i slutet av 80-talet. Lagom till 30-årsjubileumet har föreningen installerat solceller på taken till flera gemensamma utrymmen.

Simon Bengtsson har varit en drivande kraft i satsningen på solceller och har själv bott i föreningen sedan 2010. Han, liksom många andra som bor i föreningen, sökte sig aktivt till just Solbyn av den anledningen att föreningen har ett uttalat miljöengagemang. Priset för solceller har tidigare varit en bromskloss men idag har de blivit mer kostnadseffektiva och det finns dessutom ett statligt bidrag att söka för projektet.

-        Ansökan om statligt stöd tog lång tid att få igenom men därefter tog det bara ett knappt halvår från uppdaterade offerter till att anläggningen var i bruk, berättar Simon.

Utöver det statliga bidraget på 30 % av kostnaden för anläggningen, mottog föreningen Hållbarhetsbidraget från HSB Skåne 2017. Solbyn räknar med att solcellsanläggningen kommer att betala av sig på 12 år. Idag täcker anläggningen 40 % av den gemensamma elen i föreningen. Föreningen äger även andelar i ett lokalt vindkraftverk motsvarade en del av den resterande elen.

Solbyn arbetar hela tiden med att flytta fram sina miljömässiga positioner och solcellsanläggningen har varit en del av det arbetet. Föreningens många arbetsgrupper arbetar ständigt för att fortsätta att ligga i framkant som ett hållbart boende.

Energigruppen, som Simon är en del av, har redan tankarna på en utveckling av föreningen kopplat till solceller:

-        Nästa steg blir att undersöka installation av fler solceller kombinerat med fler elbilar i området och möjligheten att ladda bilarna med hjälp av solel.

Simons hållbarhetstips till andra föreningar

  • Jobba tillsammans genom mötesplatser och diskussionsforum.
  • Se om det finns oanvänd mark i föreningen för mindre stadsodling.
  • Tillför solceller – det är inte krångligt och det finns flera att ta lärdom av.

Sök HSB Skånes Hållbarhetsbidrag 2018

Hållbarhetsbidraget 2017 delades ut till 22 bostadsrättsföreningar som gjort allt från att installera solceller till att installera laddboxar till elbilar. I år kommer chansen tillbaka, nu är det dags att söka Hållbarhetsbidraget för 2018! Nyhet för i år är att det även går att söka för ett socialt projekt.