På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Referat från HSB Skånes föreningsstämma 2019

24 maj 2019 Torsdagen den 23 maj hölls HSB Skånes ordinarie föreningsstämma 2018. Stämman hölls i HSB Skånes Visningsstudio på Gnejsvägen 15 i Lund. Kvällen inleddes med mingelmat och dryck.
Förbundsordförande Anders Lago besökte HSB Skåne

Innan stämman öppnades hälsade HSB Skånes vd Ann Irebo välkommen och delade ut Hållbarhetsbidraget. Totalt mottog 13 föreningar bidrag för hållbara åtgärder i föreningarna. Därefter tilldelades HSB brf Nordmannen i Lund pris för Årets brf.

Anders Södergrann, HSB Skånes styrelseordförande, hälsade därefter alla varmt välkomna till stämman innan Anders Lago, förbundsordförande för HSB Riksförbund tog till orda. Han lovordade HSB Skåne och det arbete som bedrivs inom organisationen och pratade samtidigt om de utmaningar som HSB i stort står inför.

Därefter öppnades stämman och Matz Svensson valdes till stämmoordförande. Röstlängden och dagordningen fastställdes. Antal röstberättigade var 76 fullmäktige.

När Ann Irebo fick ordet talade hon bland annat om hållbarhet inom såväl klimatet och förvaltningen som inom bostäder och relationer. Hon belyste HSB Skånes klimatmål och att organisationen minskat sina klimatutsläpp med 74% sedan år 2008 och att vi därmed är nära målet för organisationen som ligger på 75% fram till år 2023. Ann fortsatte därefter att prata om bostadsmarknaden i relation till HSB Skånes nyproduktion.

HSB Skånes ekonomichef Anna-Lena Nagelius gick igenom årsredovisningen 2018 och koncernredovisningen. Hon inledde med att förklara koncernstrukturen innan bokslutet för 2018 presenterades. Anna-Lena pratade också om rörelsens intäkter, vilka ökat med 3% sedan 2017. Även kostnader, resultaträkning, balansräkning, tillgångar, eget kapital och skulder, kassaflöde och kassaflödesanalys samt nyckeltal presenterades. Avslutningsvis presenterades förslag till resultatdisposition.

Stämman beslutade om fastställande av resultat och balansräkning, resultatdisposition samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd.

Bolagsjurist Catrin Holmström redogjorde för de ändringar som ligger till grund för förslag om antagande av nya stadgar. Förslaget om nya stadgar har funnits publikt på hsb.se tillsammans med ett jämförelsedokument. Förslaget om antagande av nya stadgar bifölls enhälligt.

Anders Södergrann valdes till styrelseordförande för HSB Skåne fram till ordinarie föreningsstämma 2021. Alfred Baumgarten och Ulf Hejman valdes om som ledamöter i HSB Skånes styrelse.

HSB Skånes styrelse fick i uppdrag av stämman att bereda val av ny Valberedning. En extrastämma kommer att utlysas under hösten för tillsättande av en ny valberedning samt en sjunde styrelseledamot.

Stämman avslutades vid 21.30.