På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Med anledning av coronaviruset covid-19

01 april 2020 Världen och Sverige befinner sig i en situation som vi aldrig tidigare varit med om. En situation som inte heller undgår oss på HSB Skåne.

Vi är ett stabilt företag och även om vi påverkas av det rådande läget står vi ekonomiskt väldigt stabilt och det finns ingen oro för företaget på varken kort eller lång sikt.

Men det rådande läget innebär att HSB Skånes ledning behöver ta en del beslut som påverkar oss alla just nu. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och besluten syftar till att hålla smittspridningen på en låg nivå så att vi förhoppningsvis inom kort kan återgå till ordinarie rutiner.

Med anledning av detta kommer all personal på HSB Skåne som kan att arbeta hemma under perioden 6–24 april. Under denna period går det således inte heller att boka besök på kontoren.

Rådet från oss på HSB till dig som bostadsrättsförening är, som tidigare meddelat, att skjuta fram stämman. Vi rekommenderar även i detta läge att under en period framöver hålla digitala styrelsemöten. Det finns många bra verktyg för detta så ta gärna en titt på exempelvis Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts eller Zoom för att se vilket verktyg som passar er bäst.

Information gällande Coronaviruset från 27 mars 2020

Vi är många som följer utvecklingen av coronavirusets framfart i Sverige och världen. Det är ett kritiskt läge på många sätt. Ledningen i HSB Skåne har hittills tagit en rad beslut i relation till den pågående pandemin, beslut som vi upplever har fungerat mycket bra för verksamheten. Vi har också gjort en riskanalys för HSB Skåne utifrån corona/covid-19 och kan konstatera att vi står starka i denna oroliga omvärld. Flera av er vittnar också om stabilitet i bostadsrättsföreningarna och att frågor kopplade till corona löses efterhand som de eventuellt dyker upp, vilket är viktigt i detta läge. Behöver du råd och stöd finns vi här för er.

Vad som fortfarande är viktigt är att vi tänker på att minska risken för smittspridning och med allas hälsa i fokus kommer vi på HSB Skåne därför att fortsatt avstå från att delta vid fysiska möten så långt det är möjligt. Däremot har vi väl utvecklade digitala lösningar för deltagande via länk eller telefon.

Vi fortsätter också att hålla kontoren stängda för icke förbokade besök och våra fastighetsskötare och husvärdar utför fortsatt endast akuta reparationer i lägenheterna.

Dessa riktlinjer gäller till och med påskveckan, då nytt beslut tas i relation till hur läget i omvärlden ser ut.

Information gällande Coronaviruset från 19 mars 2020

Risken för spridning av coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för bostadsrättshavare, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder. För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr innebära en kortare period av försämrad tillgänglighet.

Av omtanke till våra medarbetare, kunder och medlemmar har vi vidtagit följande åtgärder:

 • All vår personal arbetar förebyggande för att undanröja risk för smittspridning. Personal som rör sig ute bland boende stöttar också de boende i att minska risken för smittspridning genom att endast åtgärda akuta arbetsorder och sådant som kan vara fara för fastigheten.
  Du som kund kan komma att bli kontaktad innan besöket.
 • Tillsvidare håller samtliga kontor stängt för besökare. Behöver du komma i kontakt med oss går det bra att nå oss via telefon, mejl eller att boka ett besök i förväg.
 • Vår planerade programverksamhet; till exempel utbildningar och redan beslutade tematräffar flyttas fram i tiden. Vi återkommer med nya datum allt eftersom. Du som är anmäld till någon av våra aktiviteter har kontaktas separat.
 • Vi arbetar som vanligt men under ovanliga former. Konkret innebär det att personal som, med hänsyn till verksamheten, kan arbeta hemifrån också bör göra så under en tid framåt. Vår omställning till moderna arbetssätt har gjort att vi står väl rustade för distansarbete. Möten som kan genomföras via telefon eller videolänk ska genomföras så i första hand.

HSB Skåne har arbetat förebyggande sedan utbrottet blev känt för att trygga medarbetares och kunder hälsa. Har du frågor om hur det arbetet går till är du välkommen att kontakta oss.

Att tänka på inför årsstämmor/styrelsemöten
I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Personer över 70 år uppmanas att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

HSB Skåne ger följande råd och rekommendationer i samband med den pågående dialogen med regeringen om bostadsrättsföreningarnas stämmor:

 • I dagsläget finns inget lagstöd för att hålla stämman senare än sex månader efter utgången av räkenskapsåret.
 • Stämman är beslutsför även om bara några av medlemmarna kommer.
 • Förening som håller stämma kan vidta åtgärder för att minska smittspridningen genom att t.ex. inte bjuda på någon förtäring och hålla stämman i en lokal med gott om plats.
 • I dagsläget deltar HSB Skånes personal inte på stämmor. Detta för att minska risken för smittspridning för såväl personal som föreningens medlemmar.

 

Information gällande Coronaviruset från 13 mars 2020

Enligt Folkhälsomyndigheten är det nu mycket hög risk för samhällsspridning av coronaviruset i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Hur påverkar detta vårt arbete på HSB Skåne och dig som kund?

Den ökade risken för allmän smittspridning i Sverige, och regeringens beslut om mötesrestriktioner, påverkar hur vi organiserar vårt arbete. Mot bakgrund av det har följande beslutats:

 • Under vecka 12, 16-20 mars, kommer fastighetsskötare och husvärdar endast att utföra akuta reparationer i lägenheterna. Du som kund kan komma att bli kontaktad innan besöket för att säkerställa att du ej varit i, eller varit i kontakt med någon som varit i, ett riskområde.
 • Under vecka 12, 16-20 mars, håller samtliga kontor stängt för besökare. Behöver du komma i kontakt med oss går det bra att nå oss via telefon eller boka ett besök i förväg.
 • Under vecka 12, 16-20 mars, kommer personal från HSB Skåne ej att deltaga vid några externa möten. Detta gäller såväl stämmor som styrelsemöten, frukostträffar och utbildningar.
 • Från och med nu och en månad framåt, till och med 12 april, skjuter vi upp samtliga utbildningar, konferenser och aktiviteter som anordnas av oss på HSB (med undantag för nätverkstäffen Ung i styrelsen där uppdaterade avbokningsregler gäller). Du som är anmäld till någon av våra aktiviteter kommer att kontaktas separat.

Har du frågor gällande ovanstående är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson, eller skicka ett till mail till info-skane@hsb.se

Vad gäller vid besök hos dig som kund?

Om vi kommer och besöker dig som kund kan du komma att bli kontaktad innan vi ska utföra arbete hos dig och ställa frågan om du eller någon av de som bor i lägenheten nyligen återvänt från något av länderna som just nu ses som riskområden för coronavirus. Om så är fallet kan vår medarbetare komma att skjuta upp besöket tills risken för smittspridning är över.

De generella råden för att skydda sig själv och andra är:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten

 

Mer information

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar, läs här!


Var källkritisk till informationskällor utöver krisinformation.se och folkhälsomyndigheten och dela inte osäker information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.