På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Referat från HSB Skånes extra föreningsstämma 10 januari 2019

10 januari 2019 Torsdagen den 10 januari höll HSB Skåne en extra föreningsstämma i Visningsstudion på Gnejsvägen 15 i Lund.
Extra föreningsstämma 2019

HSB Skånes extra föreningsstämma började med några inledande ord från HSB Skånes styrelseordförande Anders Södergrann, som också öppnade stämman. Stämman beslutade därefter att även icke medlemmar tilläts närvara under kvällen.

Matz Svensson valdes till stämmoordförande och HSB Skånes bolagsjurist Catrin Holmström utsågs till protokollförare. Röstlängden godkändes, totalt närvarade 22 röstberättigade deltagare. Till justerare av protokollet samt rösträknare valdes Johnny Pettersson och Bertil Nilsson.

Catrin Holmström berättade om bakgrunden och skälet till extrastämman. HSB Skåne lyder under lag om inlåningsverksamhet. Lagen tillåter inte lekmannarevisorer. Med anledning av detta har de nuvarande föreningsvalda revisorerna valt att avgå. Den extrainsatta föreningsstämman tog beslut om en ny föreningsvald revisor vilken uppfyller lagens krav fram till ordinarie föreningsstämma 2019. Vid ordinarie stämma i maj 2019 väntas förslag om antagande av nya stadgar med val av revisorer och en ny funktio; Föreningsgranskare.

Därefter presenterade valberedningen sitt förslag om arvode till revisorerna samt antal revisorer. Valberedningen föreslog Johan Törnquist som ny föreningsvald revisor. Stämman beslutade att välja en auktoriserad revisor, Johan Törnquist, med mandattid fram till ordinarie föreningsstämma i maj 2019.

Efter besluten tagits utlyste valberedningens ordförande Bo Lidefalk nomineringstid för den nya funktionen, Föreningsgranskare. Nomineringstiden är fram till 28/2. Bo Lidefalk meddelade också att valberedningens ledamot Jan Malm kommer att avgå från vid ordinarie föreningsstämma och uppmanade deltagarna att inkomma med nomineringar.

Innan stämman avslutades avtackades avgående revisorer samt stämmoordförande. Därefter förklarades stämman avslutad.