På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ny tjänst ska sätta fart på styrelsearbetet

22 januari 2020

Hur kan bostadsrättsföreningar hantera komplexa frågeställningar och samtidigt mäkta med både vardagens små frågor och långsiktiga utmaningar? För att stötta föreningarna lanseras nu en ny tjänst, Helhetsförvaltaren. 
– Med ett fokus på långsiktiga frågor kan vi få styrelser att lyfta, säger Dan Henriksson, affärsutvecklare på HSB Göteborg.

Bostadsrättsföreningarnas styrelser bär på ett stort ansvar, och är viktiga aktörer i samhället. Deras beslut påverkar boendemiljön för medlemmarna, och ger ringar på vattnet även utanför föreningen. Ändå visar undersökningar från HSB Göteborg att 67 procent av Västsveriges bostadsrättshavare väljer att inte engagera sig i föreningens styrelse, och hälften av dem säger att det beror på att arbetet är för tidskrävande.

Dagens bostadsrättsföreningar ställs inför en mängd komplexa frågor, i en allt mer teknikintensiv och digitaliserad värld, med höga krav på hållbarhet. I kombination med medlemmarnas tidsbrist, och ett falnande intresse för föreningsliv, riskerar styrelsearbetet att tappa både fart och riktning.

– Det blir allt svårare för bostadsrättsföreningar att rekrytera nya ledamöter och styrelsearbetet ses fortfarande som en tidskrävande hobbyaktivitet. Vi håller inte med om det, vi anser tvärtom att styrelsernas arbete är enormt viktigt – och vi vill höja arbetets status. Genom att hjälpa styrelserna att fokusera på långsiktiga, strategiska frågor kan vi få styrelsearbetet att lyfta och kännas både roligt, givande och utmanande, säger Dan Henriksson, affärsutvecklare på HSB Göteborg.

För att stötta styrelserna lanserar HSB Göteborg tjänsten Helhetsförvaltaren. Inte endast för att det är ett nytt, mer offensivt sätt att arbeta med bostadsrättsförvaltning, utan också på grund av möjligheten det innebär när en extern aktör får mandat att driva frågor i styrelsearbetet framåt. En HSB-anställd helhetsförvaltare kan hjälpa styrelsen att jobba proaktivt med föreningens möjligheter och utmaningar, med stöd genom hela processer; från idé till förslag, genomförande och verkställande.

– När styrelsen kan prioritera strategiskt arbete, leder det ofta till positiva spiraler så som bättre ekonomiska marginaler, och med HSB Göteborg i ryggen minskar också glappet mellan styrelsen och medlemmarna, säger Dan Henriksson.

Hela HSBs uppdrag går ut på att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet, som karaktäriseras av medlemsnytta och insyn. Samtidigt vill HSB också vara en viktig aktör för det hållbara samhället, med ambitionen att påverka hela samhället i en hållbar och positiv riktning. Två viktiga uppdrag som går igen även i den nya tjänsten, när helhetsförvaltaren kan hjälpa bostadsrättsföreningar att fokusera på långsiktiga frågor.

– Traditionell förvaltning är ju mest ett bevarande, och ibland känns det som att all tid går åt att hålla huvudet ovanför vattenytan. Med den här tjänsten går vi från att bara laga, reparera och byta till att tänka framåt; ska föreningen installera solceller, bygga ut, eller få ned sina driftkostnader? Helhetsförvaltaren kan ta ansvar och genomföra projekt så de inte bara stannar som idéer och visioner på ett papper. De föreningar som redan har tecknat avtal är mycket positiva och kan växla upp föreningsarbetet, säger David Albinsson, tjänsteansvarig på HSB Göteborg.

När tjänsten nu införlivas i verksamheten hoppas HSB Göteborg att bostadsrättsföreningarna i regionen i än högre grad ska professionaliseras.

– Vi har redan märkt att medlemmarna känner sig mer delaktiga när någon från oss är närvarande och kan driva igenom frågor tillsammans med föreningen. Det öppnar upp för dialog och transparens – att inte behöva lämna synpunkterna till en granne utan istället till en extern person får medlemmarna att engagera sig mer. Vi vet också att styrelser som lyckas få medlemmarna att känna sig delaktiga och lyssnade på fungerar bättre, säger Dan Henriksson.

Läs mer om tjänsten på HSB.se.  

För mer information:
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
070-721 50 11
jens.holmberg@hsb.se

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.