Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ekonomisk förvaltning – när du vill få tid över till annat

Att ansvara för en fastighets ekonomi kan vara både tidskrävande och svårt, men som kund hos oss kan du luta dig tillbaka och få tid över för annat. Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån dina behov och har alla kompetenser inom ekonomisk förvaltning av såväl stora som små bostadsrättsföreningar och fastigheter.
mainimage

Låt oss hjälpa dig med den ekonomiska förvaltningen av din bostadsrättsförening eller fastighet. Då får du ett tryggt och attraktivt boende både på kort och lång sikt. Vi hjälper vi dig att hålla koll på läget så att du kan få tid över för annat.

Oavsett storlek på din bostadsrättsförening eller fastighet så får du alltid en lokalt förankrad förvaltningsekonom som är väl insatt i din fastighet. Våra ekonomer är specialicerade på ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar och fastigheter, allt för att ge dig en trygg och pålitlig förvaltning.

Vi följer kontinuerligt upp vårt arbete och i den senaste NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) hade vi hela 96% kundnöjdhet inom just ekonomisk förvaltning. Den kvalitetsstämpeln av våra kunder är vi givetvis glada över då vi alltid strävar efter att göra det bästa för dig som kund.

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!

Nedan hittar du ett urval av våra tjänster. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Webbaserad kundportal

Vi erbjuder dig kostnadsfri tillgång och support av vår webbaserade kundportal där all information läggs upp och hanteras. I verktyget kan du spara relevant information, attestera fakturor, hantera överlåtelser samt erhålla en mängd ekonomiska rapporter för att säkerställa kvalitativ planering, uppföljning och beslut.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Vi hjälper dig med förteckning över fastighetens lägenheter, lokaler, parkerings- och garageplatser samt eventuell medlemsförteckning. Informationen hålls uppdaterad och tillänglig via vår webbaserade kundportal.

Avisering, fakturering och bevakning

Vi tar hand om hela förfarandet gällande fakturering, hyror och avgifter. Avierna skickas ut månads- eller kvartalsvis och vi hanterar framställning, distribution, bevakning och uppföljning. Vi erbjuder även rutiner för hantering av inkassoärenden, e-faktura, avier som önskas betalas genom autogiro samt restlistor. 

Arvoden, moms, deklaration och skatt

Vi hjälper dig att hantera utbetalning av löner och arvoden samt sköter hantering för moms, skatt och deklaration.

Löpande bokföring

Vi hjälper dig med bokföring och redovisning i enlighet med god redovisningssed. Alla händelser så som aviseringar, betalningar, leverantörsfakturor, lån och lönetransaktioner registreras och bokförs efter en kontoplan som är anpassad för dig som kund. Genom vår webbaserade kundportal har du full tillgång till samtliga händelser och verifikationer.

Budget

I samförstånd med dig som kund upprättar vi en budget som kontinuerligt bevakas och följs upp. Genom att följa överenskommen kontoplan får du en tydlig överblick över din ekonomi och du kan på ett enkelt sätt följa hur denna mår i relation till budgeten.

Långtidsprognos

Vi erbjuder dig, att i samband med budget, upprätta en flerårig resultat- och likviditetsprognos. Långtidsprognosen hanterar beräknade kostnader för investeringar och underhåll samtidigt som en finansieringsstrategi och preliminära årsavgiftsnivåer planläggs tillsammans med dig. På så sätt kan du som kund säkerställa en sund och god ekonomisk utveckling över tid.

Underhålls- och investeringsplan

För att du ska få såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, arbetar vi med en kombinerad underhålls- och investeringsplan. Den har rekommenderad finansierings- och avskrivningstid samt tar hänsyn till redovisningsregelverken K2 och K3. 

Läs mer om vår underhålls- och investeringsplan.

Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper dig med hela processen för bokslut och säkerställer att samtliga lagar och regler följs under tiden. Tillsammans upprättar vi årsredovisning med förvaltningsberättelse som sedan lämnas för revision.

Kassaflödesanalys

I samband med bokslut och årsredovisning erbjuder vi dig att upprätta en kassaflödesanalys vilken beskriver och illustrerar flödet av likvida medel och hur de förbrukats i fastigheten.

Likviditet och placering

Genom en detaljerad likviditetsplan kan du som kund, tillsammans med oss, beräkna och följa likviditetsflöden och likviditetsutveckling månadsvis. Om det finns överskottslikviditet har du möjlighet att placera pengarna med god ränta på vårt placeringskonto.

Kredithantering

Vi tar hand om den löpande hanteringen samt förteckning av fastighetens lån inklusive reskontra, betalningsterminer och ränte- och amorteringsvillkor. Vi håller även ett räntekonverteringsdatum.

Fond för inre underhåll

Vi erbjuder en förteckning över fond för inre underhåll av bostadsrättslägenheter samt administerar utbetalningar till bostadsrättshavare.

Överlåtelser

Vid en överlåtelse hjälper vi dig att kontrollera att alla handlingar uppfyller krav enligt svensk lag samt begär kompletterande uppgifter om så behövs. Vi ansvarar även för eventuell hantering av medlemskapsansökan i bostadsrättsföreningen samt tillhandahåller kreditupplysning om så önskas. Utöver detta tar vi hand om kontrolluppgifter avseende överlåtna bostadsrätter som skickas till Skatteverket enligt deras föreskrifter. Du som kund kan följa hela överlåtelseprocessen genom vår webbaserade kundportal där vi, tillsammans med eventuell mäklare, sparar och ansvarar för all överlåtelserelevant information.

Pantbevakning

Vi registrerar och bevakar bostadsrätternas panter samt hanterar ärenden när panthavare har obetalda avgifter till föreningen.

Andrahandsupplåtelse

Vi hjälper dig med registrering och bevakning av andrahandsupplåtelser utifrån de principer du som kund angivit.

Medlemsinformation

Vi erbjuder dig som kund att informera bostadsrättsföreningens medlemmar om ordinarie föreningsstämma. I samband med stämman medverkar vår utsedda ekonom, vilken presenterar bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och ställning, samt informerar om framtida planer såsom underhåll, investeringar och planerade avgifter.

Uppgifter till Bolagsverket

Vi hjälper dig att hantera och skicka in de uppgifter om bostadsrättsföreningen som Bolagsverket registrerar. Exempel på sådana uppgifter kan vara förändringar i styrelsen samt behöriga firmatecknare.

Arkivering

Allt bokföringsmaterial samt redovisningshandlingar arkiveras i 7 år, enligt gällande lagstiftning. Som kund har du alltid tillgång till materialet genom vår digitala kundportal där allt material, som även skickats till dig i pappersform, har skannats och lagrats.

Skicka offertförfrågan!

Ja, tack jag vill veta mer om:
Var hittade du den här sidan? *För att komma vidare behöver du fylla i minst ett alternativ.

Kontakta oss!

Ring vårt Servicecenter på
telefonnummer 046–210 84 00