På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela
  • mainimage
    Vill du veta mer?
    Ring oss på 046-210 84 00

Ekonomisk förvaltning – när du vill få tid över till annat

Att ansvara för en fastighets ekonomi kan vara både tidskrävande och svårt, men som kund hos oss kan du luta dig tillbaka och få tid över för annat. Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån dina behov och har alla kompetenser inom ekonomisk förvaltning av såväl stora som små bostadsrättsföreningar och fastigheter.

Låt oss hjälpa dig med den ekonomiska förvaltningen av din bostadsrättsförening eller fastighet. Då får du ett tryggt och attraktivt boende både på kort och lång sikt. Vi hjälper vi dig att hålla koll på läget så att du kan få tid över för annat.

Oavsett storlek på din bostadsrättsförening eller fastighet så får du alltid en lokalt förankrad förvaltningsekonom som är väl insatt i din fastighet. Våra ekonomer är specialicerade på ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar och fastigheter, allt för att ge dig en trygg och pålitlig förvaltning.

Vi följer kontinuerligt upp vårt arbete och i den senaste NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) hade vi hela 96% kundnöjdhet inom just ekonomisk förvaltning. Den kvalitetsstämpeln av våra kunder är vi givetvis glada över då vi alltid strävar efter att göra det bästa för dig som kund.

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!

Nedan hittar du ett urval av våra tjänster. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Webbaserad kundportal

Vi erbjuder dig kostnadsfri tillgång och support av vår webbaserade kundportal där all information läggs upp och hanteras. I verktyget kan du spara relevant information, attestera fakturor, hantera överlåtelser samt erhålla en mängd ekonomiska rapporter för att säkerställa kvalitativ planering, uppföljning och beslut.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Vi hjälper dig med förteckning över fastighetens lägenheter, lokaler, parkerings- och garageplatser samt eventuell medlemsförteckning. Informationen hålls uppdaterad och tillänglig via vår webbaserade kundportal.

Avisering, fakturering och bevakning

Vi tar hand om hela förfarandet gällande fakturering, hyror och avgifter. Du som kund beslutar om avierna ska skickas ut månads- eller kvartalsvis och därefter hanterar vi framställning, distribution, bevakning och uppföljning. Vi erbjuder även rutiner för hantering av inkassoärenden, e-faktura, avier som önskas betalas genom autogiro samt restlistor. 

Arvoden, moms, deklaration och skatt

Vi hjälper dig att hantera utbetalning av löner och arvoden samt sköter hantering för moms, skatt och deklaration.

Löpande bokföring

Vi hjälper dig med bokföring och redovisning i enlighet med god redovisningssed. Alla händelser så som aviseringar, betalningar, leverantörsfakturor, lån och lönetransaktioner registreras och bokförs efter en kontoplan som är anpassad för dig som kund. Genom vår webbaserade kundportal har du full tillgång till samtliga händelser och verifikationer.

Budget

I samförstånd med dig som kund upprättar vi en budget som kontinuerligt bevakas och följs upp. Genom att följa överenskommen kontoplan får du en tydlig överblick över din ekonomi och du kan på ett enkelt sätt följa hur denna mår i relation till budgeten.

Långtidsprognos

Vi erbjuder dig, att i samband med budget, upprätta en resultat- och likviditetsprognos på tio år. Långtidsprognosen hanterar beräknade kostnader för investeringar och underhåll samtidigt som en finansieringsstrategi och preliminära årsavgiftsnivåer planläggs tillsammans med dig. På så sätt kan du som kund säkerställa en sund och god ekonomisk utveckling över tid.

Underhålls- och investeringsplan

För att du ska få såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, arbetar vi med en kombinerad underhålls- och investeringsplan. Den har rekommenderad finansierings- och avskrivningstid samt tar hänsyn till redovisningsregelverken K2 och K3. 

Läs mer om vår underhålls- och investeringsplan.

Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper dig med hela processen för bokslut och säkerställer att samtliga lagar och regler följs under tiden. Tillsammans upprättar vi årsredovisning med förvaltningsberättelse som sedan lämnas för revision.

Kassaflödesanalys

I samband med bokslut och årsredovisning erbjuder vi dig att upprätta en kassaflödesanalys vilken beskriver och illustrerar flödet av likvida medel och hur de förbrukats i fastigheten.

Likviditet och placering

Genom en detaljerad likviditetsplan kan du som kund, tillsammans med oss, beräkna och följa likviditetsflöden och likviditetsutveckling månadsvis. om det finns överskottslikviditet har du möjlighet att placera pengarna med god ränta på vårt placeringskonto.

Kredithantering

Vi tar hand om den löpande hanteringen samt förteckning av fastighetens lån inklusive reskontra, betalningsterminer och ränte- och amorteringsvillkor. Vi håller även ett räntekonverteringsdatum.

Fond för inre underhåll

Vi erbjuder en förteckning över fond för inre underhåll av bostadsrättslägenheter samt administerar utbetalningar till bostadsrättshavare.

Överlåtelser

Vid en överlåtelse hjälper vi dig att kontrollera att alla handlingar uppfyller krav enligt svensk lag samt begär kompletterande uppgifter om så behövs. Vi ansvarar även för eventuell hantering av medlemskapsansökan i bostadsrättsföreningen samt tillhandahåller kreditupplysning om så önskas. Utöver detta tar vi hand om kontrolluppgifter avseende överlåtna bostadsrätter som skickas till Skatteverket enligt deras föreskrifter. Du som kund kan följa hela överlåtelseprocesserna genom vår webbaserade kundportal där vi, tillsammans med eventuell mäklare, sparar och ansvarar för all överlåtelserelevant information.

Pantbevakning

Vi registrerar och bevakar bostadsrätternas panter samt hanterar ärenden när panthavare har obetalda avgifter till föreningen.

Andrahandsupplåtelse

Vi hjälper dig med registrering och bevakning av andrahandsupplåtelser utifrån de principer du som kund angivit.

Medlemsinformation

Vi erbjuder dig som kund att informera bostadsrättsföreningens medlemmar om ordinarie föreningsstämma. I samband med stämman medverkar vår utsedda ekonom, vilken presenterar bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och ställning, samt informerar om framtida planer såsom underhåll, investeringar och planerade avgifter.

Uppgifter till Bolagsverket

Vi hjälper dig att hantera och skicka in de uppgifter om bostadsrättsföreningen som Bolagsverket registrerar. Exempel på sådana uppgifter kan vara förändringar i styrelsen samt behöriga firmatecknare.

Arkivering

Allt bokföringsmaterial samt redovisningshandlingar arkiveras i 7 år, enligt gällande lagstiftning. Som kund har du alltid tillgång till materialet genom vår digitala kundportal där allt material, som även skickats till dig i pappersform, har skannats och lagrats.

Skicka offertförfrågan!

Ja, tack jag vill veta mer om:
*För att komma vidare behöver du fylla i minst ett alternativ.

Kontakta oss!

Ring vårt Servicecenter på
telefonnummer 046–210 84 00