Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hållbarhetsbidraget 2021

Vad är hållbarhet och hur kan er förening bidra till ett hållbart samhälle? Vi på HSB Skåne brinner för att hitta hållbara vägar i allt vi gör. Från ekologisk till social hållbarhet. Därför delar vi ut Hållbarhetsbidraget – ett bidrag våra bostadsrättsföreningar kan söka när de utfört hållbara åtgärder eller projekt i föreningen.

Vi vet att bostadssektorn står för en stor del av klimatpåverkan och vi vet också att vi tillsammans med er kan vara med och minska den negativa påverkan. Hållbarhet är en del av vår värdegrund och går även hand i hand med vårt miljöarbete och sociala engagemangHållbara åtgärder bidrar till hållbara fastigheter och strukturer som föreningens medlemmar tjänar på och här räknas åtgärder med såväl sociala som miljö- och klimatvänliga inriktningar in. 

Hållbarhetsbidraget är nu inne på sitt femte år och vi ser fram emot att ta del av nya ansökningar. När ni söker Hållbarhetsbidraget är det intressant för oss att ta del av er resa mot åtgärder/projekt och varför ni har valt att göra som ni har gjort. Ansökan kommer att bedömas utifrån ett hållbarhetsperspektiv och såväl små som stora exempel är intressanta. Projekt eller åtgärder kan exempelvis leda till att minska föreningens påverkan på klimatet eller miljön, öka föreningens förmåga att hantera klimatrisker, effektivisera användningen av gemensamma resurser eller främja den biologiska mångfalden. Även åtgärder/projekt som främjar den sociala utvecklingen i föreningen och bostadsområdet är av stort intresse för Hållbarhetsbidraget.  

Vi ser er som tar del av Hållbarhetsbidraget som förebilder för andra föreningar och som inspiration för framtida lösningar och till en hållbar utveckling inom bostadssektorn. Välkommen med er ansökan för Hållbarhetsbidraget 2021! 

Kriterier för att söka Hållbarhetsbidraget 2021 

Bostadsrättsföreningen ska: 

 • vara en HSB-bostadsrättsförening (tillhörande HSB Skåne) 
 • samt förvaltas av HSB Skåne, ekonomisk eller teknisk förvaltning. 

Kriterier för åtgärden/projektet: 

 • Att det på något vis minskar föreningens påverkan på klimatet eller miljön. 
 • Alternativt att det har en positiv påverkan på föreningen gällande den sociala eller ekonomiska hållbarheten.
 • Att åtgärden/projektet påbörjas tidigast 1 januari 2021 eller påbörjas senast den siste februari 2022. Om projektstarten är senare än den 31 december 2021 behöver föreningen uppvisa styrelsebeslut om projektstart daterat senast den 31 december 2021. Med projektstart avses när föreningen har upphandlat projektet.
 • Vid ansökan om bidraget för laddpunkter för elbilar behöver föreningen även kunna bevisa att föreningen enbart köper så kallad grön el. 

Notera att bidrag i huvudsak inte delas ut för åtgärder som är rent underhåll, lagkrav eller standard. 

Hittills har HSB Skåne delat ut bidrag mellan 1 000 till 200 000 kronor per förening, beroende av åtgärden/projektets omfattning och karaktär. Bidraget kan inte överstiga föreningens storlek av förvaltningsavtal hos HSB Skåne. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för 2021 är den 31 december 2021.

Villkor

En jury hos HSB Skåne utser vilka åtgärder/projekt som får ta del av Hållbarhetsbidraget. Beslutet kan inte överklagas. Förutom kraven ovan är maxbeloppet för bidraget knutet till förvaltningskostnaden/år. De åtgärder/projekt som tilldelas bidraget tillåts även att visas upp i HSB Skånes kanaler, ex. HSB Uppdraget och hsb.se.

Så arbetar HSB Skåne för ökad hållbarhet 

HSB har fyra fokusområden vår hållbarhetsstrategi: 

 1. Resurseffektivitet 
  Vi ska ha en hållbar och resurseffektiv verksamhet och minimera energianvändningen och reducera effektuttaget. Det innebär även att vi är noggranna med vilka material vi använder och att vi minimerar farliga ämnen och produkter i vår verksamhet. 
 2. Klimat 
  Vi ska ha nära noll klimatpåverkan och här har HSB Skåne redan nått målet som är uppsatt till 2023, genom att ha minskat koldioxidutsläppen med 79 % sedan 2008. År 2030 ska vi vara nära 0. Här arbetar vi även mot en fossilfri fordonsflotta och vi på HSB Skåne använder endast förnybar eller återvunnen energi.  
 3. Hållbara tjänster och produkter 
  Vi ska erbjuda och utveckla hållbara tjänster och produkter. Här inkluderar vi även våra samarbetspartners som exempelvis våra ramavtalspartners och entreprenörer vid nyproduktion.
 4. Viktig samhällsaktör 
  Vi ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället och spegla samhällets mångfald samt bidra till att skapa trygghet. 
   

Tips på ställen att hitta inspiration för att söka Hållbarhetsbidraget 2020:

HSBs Kod för brf
Om Styrelsens arbete
Inspiration från föreningar som utsetts till årets brf
HSBs hållbarhetsarbete

Klimatanpassningsguiden som du hittar när du loggat in i Mitt HSB. 

Ansökan till HSB Skånes Hållbarhetsbidrag

Anmäl ert bidrag här

Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.

Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.

Hållbarhetsbidraget 2020

1 224 400 kronor delas ut till 21 bostadsrättsföreningar för Hållbarhetsbidraget 2020 (avser projekt 2020 men delas ut 2021)

HSB brf Cedern, Ystad
Tillfört social yta på gården för att locka till umgänge medlemmar emellan. Föreningen har även tagit ett utökat ansvar och bytt ut elinstallationen i samtliga lägenheter och genom åtgärden även påverkat till bättre brandskydd för bostäderna.

HSB brf Charlottsborg, Kristianstad
Föreningen har valt ett återvunnet material med lång hållbarhet för sina nya staket.

HSB brf Gjutaren, Sjöbo
Har köpt in en gemensam batteridriven gräsklippare till sina medlemmar, en såväl miljömässigt som socialt hållbar handling.

HSB brf Grimstofta, Sjöbo
För installation av sensorstyrning på belysningen samt för inköp av partytält för utökade möjligheter till sociala aktiviteter.

HSB brf Heden, Löddeköpinge
För installation av sensorstyrd belysning.

HSB brf Hästen, Tyringe
För installation av rörelsestyrd belysning samt satsning på utemiljön för att främja den sociala hållbarheten.

HSB brf Kanalbrinken, Kristianstad
Anpassning och omläggning av entrévägen för ökad tillgänglighet till kvartershuset med uteplats, som ligger i direkt anslutning till parkeringsplats. Tillgängligheten för rörelsehindrade har härmed underlättats betydligt och blivit bra.

HSB brf Krukmakaren
För systematiskt socialt hållbarhetsarbete samt installation av laddplatser till elbilar.

HSB brf Linden, Ystad
För installation av sensorstyrd belysning.

HSB brf Manilla, Kristianstad
För främjande av den sociala hållbarheten i föreningen att de har en kontinuitet av aktiviteter och traditioner, samt för renovering av mötesplats utomhus. Även för att styrelsen handlat åt grannar under pandemin och köpt in cykelpump till föreningen.

HSB brf Midgård, Hässleholm
Avsätter tid och medel för att introducera nya medlemmar i föreningen.

HSB brf Nordväst, Eslöv
För installation av Ecopilot, digitalt styrsystem för värmesystemet.

HSB brf Rinnbo, Kävlinge
Installerat laddstolpar för elbilar.

HSB brf Rinnebäck, Kävlinge 
Installerat laddstolpar för elbilar.

HSB brf Solkatten, Eslöv
För installation av solceller och laddstolpar för elbilar.

HSB brf Stormen, Kristianstad
För installation av solceller samt för sitt kontinuerliga arbete med medlemsaktiviteter och arvodering av fritidskommittén.

HSB brf Tingvallen, Lund
För installation av solceller.

HSB brf Tre Kronor, Eslöv
För att föreningen skapat social gemenskap och trygghet under en svår tid. Samverkan mellan styrelsen och medlemmarna samt att de har utnyttjat tomma utrymmen i föreningen för att möjliggöra sociala aktiviteter.

HSB brf Tunahus, Lund
För närvarostyd belysning.

HSB brf Typen, Lund
För installation av Ecopilot, digitalt styrsystem för värmesystemet.

HSB brf Vinkelhaken, Knislinge
För uppfräschning av föreningens gemensamhetslokal.

Hållbarhetsbidraget 2019

816 700 kronor delades ut genom Hållbarhetsbidraget 2019 till totoalt 22 bostadsrättsföreningar

HSB brf Bindgarnet i Lund – För sin solcellsinstallation

HSB brf Bokeberg i Hässleholm – För installation av LED-belysning

HSB brf Charlottsborg i Kristianstad – För total genomgång av värmesystemet i fastigheten och installation av Ecopilot.

HSB brf Harrie i Kävlinge – För att ha bytt ut sin utebelysning till LED-belysning.

HSB brf Jakthornet i Lund –För de energisparåtgärder som genomförts i fastigheten.

HSB brf Kanalbrinken i Kristianstad – För att ha bytt ut belysningen i fastigheten till LED-belysning.

HSB brf Kornetten i Kristianstad – För att ha installerat energisnåla torkskåp till föreningens tvättstugor.

HSB brf Linden i Ystad – För att aktivt värna om den sociala hållbarheten i föreningen genom aktiviteter och ökad trivsel i föreningens gemensamma utrymmen.

HSB brf Linero i Lund – För installation av solceller på fastigheten.

HSB brf Nordmannen i Lund – För skifte till LED-belysning i området.

HSB brf Norrevång – För skifte till LED-belysning i fastigheten.

HSB brf S:t Peter i Lund – För installation av solceller och laddstolpar i fastigheten.

HSB brf Solkatten i Eslöv – För byte till LED-belysning i carportarna.

HSB brf Stanstorp i Staffanstorp – För installation av rörelsestyrd LED-belysning.

HSB brf Stenbocken i Hässleholm – För att ha anordnat en gårdsfest för medlemmarna med målsättningen att skapa gemenskap, respekt och förståelse mellan de boende, över generationer och olika kulturella bakgrunder.

HSB brf Stenen i Kristianstad – För att ha utvecklat föreningens lekplats med hänsyn till lång hållbarhet och ökad trivsel för de boende.

HSB brf Stockeby i Stoby – För att ha bytt ut armaturer och ljuskällor till LED-belysning.

HSB brf Svarvaren i Lund – För att ha bytt ut armaturer och ljuskällor till LED-belysning samt installerat närvarostyrning och timer.

HSB brf Tackan i Kristianstad – För installation av laddstolpar och nya cykelställ på fastigheten.

HSB brf Tunahus i Lund – För installation av laddboxar och solpaneler på fastigheten.

HSB brf Vattenmannen i Tyringe – För att ha bytt ut sin utebelysning till LED-belysning.

HSB brf Östra Torn i Lund – För att ha bytt ut sin belysning till LED-armaturer samt satt in sensorstyrda trapphusarmaturer.

Hållbarhetsbidraget 2018

763 748 kronor delades ut genom Hållbarhetsbidraget 2019 till totoalt 13 bostadsrättsföreningar

HSB brf Hästen – Solcellspanelinstallation

HSB brf Kamraten – Installation av laddstolpar till bilar

HSB brf Klostervallen – Installation av elbilsladdning

HSB brf Linden – Installation av solenergianläggning

HSB brf Trollenäs – Installation av laddstolpar till elbilar

HSB brf Vårregnet – Installation av laddstolpar till elbilar & anordnat återkommande senioraktiviteter

HSB brf Aronsliljan – Byte till LED-belysning

HSB brf Lyktan – Byte till LED-armaturer

HSB brf Stadener – Byte av utomhusbeluysningen till LED-armaturer

HSB brf Stenhuggaren – Bytt undercentral och kopplat på datoriserat värmesystem

HSB brf Tackan – Energioptimering

HSB brf Grönvall – Tillfört miljöskåp

HSB brf Nordväst – Installerat frånluftssystem med värmeåtervinning i Röda Korsets lokaler

 
 

Hållbarhetsbidraget 2017

1 228 000 kronor delades ut genom Hållbarhetsbidraget 2019 till totoalt 22 bostadsrättsföreningar

HSB brf Bågfilen, Kristianstad

HSB brf Charlottsborg, Kristianstad

HSB brf Fagotten, Lund

HSB brf Geten, Kristianstad

HSB brf Kanalbrinken, Kristianstad

HSB brf Krönet, Eslöv

HSB brf Lammet, Kristianstad

HSB brf Lyktan, Ystad

HSB brf Lövkullen, Hässleholm

HSB brf Nordmannen, Lund

HSB brf Rinnbo, Kävlinge

HSB brf Skomakaren, Hässleholm

HSB brf Solbacken, Ystad

HSB brf Solbyn, Dalby

HSB brf Solkatten, Eslöv

HSB brf Stadener, Ystad

HSB brf Stanstorp, Staffanstorp

HSB brf Sting, Kristianstad

HSB brf Svarvaren, Lund

HSB brf Tackan, Kristianstad

HSB brf Viadukten, Åhus

HSB brf Åsgården, Höör