På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Bostadsrättsligt seminarium

Som styrelsemedlem ställs du ofta inför juridiska frågor av små och stora mått. Att svara på dessa kan ibland vara lite knepigt och kännas svårt. Vi på HSB Skåne håller juridiken högt för medlemmens och föreningens bästa. Genom att anlita oss och besöka våra bostadsrättsliga seminarium får du en guidning i juridikens värld. HSB Skånes jurister har för avsikt att hålla en ny bostadsrättslig seminariedag under våren 2020 – mer information kommer inom kort!
Bostadsrättsligt seminarium

Våren 2015 höll HSB Skånes jurister för första gången ett bostadsrättsligt seminarium där cirka 60 deltagare genomgick en heldag i bostadsrättsjuridik. Gensvaret från deltagarna var fantastiska och i oktober 2016 samt april 2018 genomfördes ytterligare seminarium.

Under dagarna fick styrelsemedlemmarna chans att höja kunskapsnivån i styrelsearbetet utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och diskutera bostadsrätts juridik med våra erfarna jurister.

Att det finns ett stort intresse och efterfrågan av juridisk kunskap och information råder det inte någon tvekan om. Och med anledning av det stora intresset av juridik beslutade sig HSB Skånes jurister för att sätta samman ett seminarium om just bostadsrättsliga frågor.
– Intresset för bostadsrättsligt seminarium är jättestort och vi märker att det finns en stor vilja att lära sig mer om dessa frågorna, säger Catrin Holmström, bolagsjurist på HSB Skåne.

Undvik fallgroparna

Syftet med seminariedagarna har varit att ge deltagarna god kännedom om vilka regler och lagar som gäller, vilket ansvar styrelsen har och hur frågorna bör hanteras i praktiken.

– Genom våra seminariedagarna har vi haft möjlighet att belysa vissa fallgropar som föreningarna stöter på och möjlighet att ge styrelsemedlemmarna kunskap och verktyg att förebygga risken för fel, säger Anneli Hogart Palm, jurist på HSB Skåne.

Deltagarna har fått med sig tips i syfte att underlätta det dagliga styrelsearbetet och svar på några av de vanligaste frågorna som kan uppkomma i föreningen. De får även med sig seminariedokumentation med föreläsarnas presentationer.

Seminariedag

Under de seminariedagar som hittills har hållits har dagen varit uppdelat på olika områden med olika föreläsare. För at öppna upp för frågor och diskussioner har deltagarantalet hållits till ca 20 personer per grupp men alla deltagare har fått ta del av samtliga seminarier. Det är viktigt att hålla grupperna relativt små för att ha en chans att hinna gå in på djupet och att kunna föra diskussioner i de olika ämnesområdena, säger Anneli.

Under dagen belyses olika aktuella bostadsrättsrelaterade områden och aktuella rättsfall. Deltagarna guidas igenom bakgrunder och utfallet och de olika rättsfallen tas upp för samtal. Att få ta del av rättsfall och se vad som ledde till visst domslut ökar deltagarnas kunskap och förståelse inför beslut i liknande frågor i den egen föreningen. Detta har genomgående varit en mycket uppskattad del av seminarierna.

Vad säger tidigare deltagare?

Reflektioner om bostadsrättsligt seminarium från tidigare deltagare

Utvärderingarna av genomfört seminarium är idel positiva och här nedan kan du läsa några citat från deltagare under Bostadsrättsligt seminarium i mars 2015: 

– Det är ett stort ansvar att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening så det är bra att friska upp reglerna då och då. Mycket av det som de har pratat om under seminariedagen är aktuella frågor som vi ofta stöter på. /Berne Bergh från HSB Brf Hoffmeister i Kristianstad.

– Dagen gav mig en större insikt om föreningens och styrelsens ansvar. Kompetensutveckling då många frågor kräver juridiska kunskaper som kanske saknas hos styrelseledamöter. Engagerade och väl pålästa kursledare som inbjöd till diskussioner. /Laila Claesson, HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp.

– Jag tycker att alla nya styrelseledamöter bör genomgå liknande kurs för att förstå besluten de ibland fattar och effekten av felaktigt fattade beslut.

– Tack för en mycket givande utbildningsdag samt ert stora engagemang. Kursmaterialet var mycket bra, perfekt att ni hade lagt med rättsfall i pärmen som man själv kan studera på hemmaplan. Kursledarna var mycket engagerade och alla deltagare fick ställa sina frågor.

– Som vanlig när HSB Skåne anordnar seminarium/kurser så uppfylldes minna förväntningar. Grupperna var precis lagom stora och workshop-passen kändes aktuella och verklighetsanpassade. Det fanns gott om utrymme för egna frågor samtidigt som Catrin, Anneli och Carl Henrik stod för en lagom dos av den juridiska kompetensen, till gagn för oss som sitter i styrelserna i bostadsrättsföreningarna.