Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Aktuella rättsfall – referat från våra jurister

Vi vet att flera av våra kunder också gillar juridik, precis som vår juristavdelning. Därför vill vi dela med oss av intressanta rättsfall. Nedan följer ett axplock av avgöranden med koppling till bostadsrätt. Vi önskar trevlig läsning och hoppas ni finner det intressant. Får ni liknande eller andra juridiska bekymmer så bara hör av er, våra jurister finns här för att hjälpa er.

Brf kan inte villkora andrahandsupplåtelse av försäkring

Svea hovrätt 2019-11-12 Målnummer: ÖH 10389-19

Bostadsrättshavaren ansökte om tillstånd till andrahandsupplåtelse för provboende med sambo. Bostadsrättsföreningens styrelse avslog ansökan och angav som skäl att man inte var beredd att ta risken att vända sig mot andrahandshyresgästen ifall denne skadade fastigheten. Föreningen krävde som villkor för tillstånd att andrahandshyresgästen skulle ha en ansvarsförsäkring.

Både hyresnämnden och hovrätten fann att provsamboende utgör skäl för tillstånd till andrahandsupplåtelse.  Hovrätten konstaterade också att föreningen inte hade några invändningar mot den tilltänkta andrahandshyresgästens skötsamhet. Kravet på ansvarsförsäkring ansågs därför obefogat. Därtill ansåg domstolen det tveksamt om det ens är möjligt att teckna en sådan försäkring. Både hyresnämnden och hovrätten kom fram till att ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse skulle beviljas.

Bostadsrättshavare fick inte bygga om förenings vind - tvingas återställa

Svea Hovrätt 2019-10-29 Målnummer T 10860-18

Ett par ansökte 2016 om att få bygga om ett vindsutrymme i anslutning till deras bostadsrätt. Föreningen avslog ansökan. Paret genomförde ombyggnationen ändå. Bostadsrättsföreningen stämde paret och yrkade bland annat att de skulle tvingas återställa vinden. Tingsrätten konstaterade att upplåtelseavtalet inte visade att vinden ingick i bostadsrätten. Vindsutrymmet kunde i och för sig bara nås från parets bostadsrätt, men det var inte tillräckligt för att vindsutrymmet skulle anses vara upplåtet med bostadsrätt. Tingsrätten menade att det inte spelar någon roll om de åtgärder som paret vidtagit varit förbättrande eftersom de inte hade rätt att utföra dem. Tingsrätten bestämde att paret skulle återställa vinden. Paret överklagade men hovrätten gjorde samma bedömning.

Tidigare brottslighet inte skäl neka brf-medlemskap

Svea hovrätt 2019-10-24 Målnummer: ÖH 754-19

Köpare av en bostadsrätt hade dömts för två fall av misshandel och ett grovt rattfylleri. De senaste domarna var från 2013. Brottsligheten var inte relaterad till hans boende. Styrelsen nekade honom medlemskap med hänvisning till bristande personliga kvalifikationer. Föreningen anförde att sökande antagligen inte skulle följa föreningens stadgar, och att det var viktigt för föreningen att dess medlemmar kunde delta i styrelsearbete. Föreningen menade även att han inte hade för avsikt att bosätta sig i lägenheten.

Hyresnämnden och sedan även Hovrätten anförde att möjligheten att vägra inträde på grund av bristande personliga kvalifikationer ska utnyttjas med stor varsamhet. Den aktuella brottsligheten ansågs inte tillräckligt allvarlig för att vägra medlemskap. Domstolen ansåg heller inte att brottsligheten utgjorde något objektivt hinder emot att välja in sökanden i styrelsen, eller att det var visat brister i hans avsikt att bosätta sig i lägenheten. Både Hyresnämnden och Hovrätten beviljade medlemskap.

Störande bostadsrättsinnehavare tvingas flytta

Hovrätten för Västra Sverige, 2019-06-05 Målnummer: T 4901-18

En bostadsrättshavare skickade förolämpande brev till bostadsrättsföreningens styrelse, attackerade en trädgårdsskötare och en trappstädare samt förföljde en granne och hennes dotter. Föreningen anmodade bostadsrättshavaren och hans fru vid flera tillfällen om att vidta rättelse. Enligt bostadsrättsföreningen fortsatte dock störningarna och föreningen sade upp bostadsrätten i början av 2018.

Paret ansåg inte att nyttjanderätten förverkats och fick rätt i tingsrätten. Föreningen överklagade tingsrättens dom till Hovrätten, som fann att breven, förutom kritiska påpekanden, även innehöll anklagelser och förolämpningar. Domstolen fann det styrkt att bostadsrättshavaren hade uppträtt hotfullt mot både trappstädaren och trädgårdsskötare som han dessutom slog till. Han hade också tagit oönskad kontakt med grannen. Hovrätten konstaterade att störningarna fortsatt trots anmodan om rättelse och ansåg därför nyttjanderätten förverkad. Bostadsrättshavaren och hans fru tvingades därför att flytta.  

Bostadsrättsförening inte skadeståndsskyldig för medlems borttagna uteplats

Svea hovrätt 2019-06-03 FT 12340-18

Bostadsrättsföreningen lämnade medlemmen tillstånd att bygga en uteplats på mark som inte var upplåten med bostadsrätt. Av tillståndet framgick att hon måste ta bort uteplatsen vid kommande fasadrenovering. När kvinnan efter fasadrenoveringen inte fick återuppföra uteplatsen begärde hon skadestånd av föreningen för bl.a. materialkostnader. Kvinnan förlorade både i tingsrätten och i hovrätten. Domstolarna anser att avtalet är ett tidsbegränsat nyttjanderättsavtal. Någon ensidig rätt för bostadsrättshavaren att enligt avtalet återuppföra uteplatsen fanns inte. Därför förelåg heller inget avtalsbrott från föreningens sida. Domstolen ansåg inte att beslutet att bort uteplatsen behövde fattas på stämma. Inte heller ansågs föreningens beslut strida mot likhetsprincipen.

Brf är skadeståndsskyldig mot köpare för felaktiga pantuppgifter

Högsta domstolen 2019-03-08 Målnummer: T 1559-18

En man köpte 2006 en bostadsrätt. I samband med kontraktsskrivningen fick mäklaren av förvaltaren ett utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende pantsättning. Nio år senare visade det sig att uppgifterna var felaktiga då två pantsättningar, som de aktuella bankerna underrättat bostadsrättsföreningen om, inte fanns med i utdraget. Bankerna ville nu ta sina panter i anspråk, dvs. få betalt. Bostadsrättshavaren stämde föreningen och yrkade skadestånd p.g.a. att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning. Föreningen bestred skadeståndsskyldighet.

Såväl tingsrätt, hovrätt som Högsta domstolen kom fram till att bostadsrättsföreningen är skadeståndsskyldig mot köparen med anledning av att föreningen i samband med motpartens förvärv lämnat felaktiga uppgifter om pantsättningen som belastade bostadsrätten.

Barnbarn som fått andel i bostadsrätt nekas medlemskap i Brf

Svea hovrätt 2018-11-27 Målnummer: ÖH 8046-18

En kvinna erhöll tio procent av en bostadsrätt i gåva från en äldre släkting. Kvinnan ansökte om medlemskap i föreningen, och skulle alltså inneha bostadsrätten tillsammans med den äldre släktingen. Föreningen nekade medlemskap för kvinnan med hänvisning till 2 kap. 6 § Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Enligt bestämmelsen får den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt vägras inträde i föreningen om inte annat bestämts i föreningens stadgar. Av stadgarna framgick att medlemskap endast beviljades för makar, sambor eller andra som var varaktigt sammanboende. Då kvinnan och den äldre släktingen inte bodde tillsammans var det enligt Hovrätten inte fel att neka henne medlemskap i föreningen.

Kontakta våra jurister

Skicka offertförfrågan!

Ja, tack jag vill veta mer om:
Var hittade du den här sidan? *För att komma vidare behöver du fylla i minst ett alternativ.