Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

6 tips för dig i valberedningen

Det är hög tid för valberedningen att börja jobba nu. Här får du våra bästa tips för att göra arbetet så smidigt som möjligt.

1. Börja i tid – Det är inte ovanligt att valberedningen kommer på att det snart är årsstämma och att man därför snabbt behöver få ihop förslag till en styrelse. Problemet är att man då har alldeles för kort tid på sig för att få ihop rätt kandidater som formar en bra grupp. Det bästa är istället om valberednings ordförande kallar ledamöterna i valberedningen till ett möte så snart som möjligt efter bostadsrättsföreningens stämma för att göra en årsplan för hur man ska arbete.

2.Valberedningens uppdrag – Det uppdrag som valberedningen har är att lägga förslag på en bra styrelse och ersättningar till den. Precis som alltid annars när det gäller förtroendeuppdrag så är det föreningens intresse som ska komma först, inget annat. Försök att bortse från dina eventuella personliga preferenser när det gäller olika kandidater och fundera istället igenom vad som gynnar kollektivet mest. Det är viktigt att se till de enskilda ledamöternas kompetens men det är också viktigt att få ihop ett starkt lag som tillsammans kan jobba för att förvalta och utveckla föreningen.

3. Kartlägg behoven – Börja valberedningens arbete med att prata med den nuvarande styrelsen och se vilka som är intresserade av att sluta och vilka som är öppna för omval. Kartlägg också vilka behov föreningen har framöver, till exempel om föreningen ska göra ett stambyte och behöver någon i styrelsen med teknisk kompetens. Det kan också vara så att styrelsen idag är en homogen grupp som skulle må bra av att bredda perspektiven. Därför bör valberedningen också analysera om styrelsen skulle må bra av att få in nya perspektiv från unga, småbarnsföräldrar, äldre etc.

4. Samarbeta med styrelsen – Valberedningen jobbar på uppdrag av bostadsrättsföreningens stämma, inte på uppdrag av styrelsen, vilket betyder att styrelsen inte kan gå in och säga vad valberedningen ska göra. Men i en väl fungerande förening är samarbetet gott. Styrelsen kan till exempel tipsa när det flyttar in nya medlemmar som valberedningen kan träffa för att kartlägga vilka kompetenser som finns i föreningen. Styrelsen kan också ha en hemsida eller andra kanaler där valberedningen kan presentera sig och vilken typ av kompetens som eftersöks. Valberedningen kan också delta om styrelsens ordnar städdagar eller liknande aktiviteter, allt för att få möjlighet att träffa och prata med så många boende som möjligt.

5. Om ingen vill ställa upp.. – Alla valberedningar får förr eller senare problem med att hitta kandidater till alla styrelseposter, men det finns saker man kan göra. Dels kan man jobba med att sprida information och se till att de som kan vara intresserade får veta mer om vad ett styrelseuppdrag innebär. Kanske har ni i valberedningen själva den kompetensen, eller så kan ni ordna ett möte med styrelsen där de får berätta och svara på frågor. Dels kan valberedningen se över arvodet så att det blir skäligt för den tid som styrelsen faktiskt lägger ner.

6. Förbered inför stämman – Enligt HSBs normalstadgar ska handlingarna till årsstämman finnas tillgängliga senast två veckor före stämman. Då ska även valberedningen helst ha med sitt förslag så att alla medlemmar vet vilka som är nominerade till styrelsen. Se gärna till att alla föreslagna kandidater presenteras skriftligt med bild och kort information. Då blir det lättare för medlemmarna att veta vilka personerna som sitter i styrelsen är. Ju mer öppen och informativ man är, desto bättre blir engagemanget i er förening.

Kurs för dig som sitter i valberedningen

I november arrangerade HSB Skåne en kurs för dig som sitter i valberedningen. Kursen leddes av HSB Skånes jurister och riktade sig till dig som sitter i valberedningen och därmed fyller en viktig och central roll i din förening.