Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Specialisttjänster - där det behövs när det behövs

Förutom att du som fastighetsägare eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening kan få hjälp med mindre och större byggarbeten, underhåll och underhållsplaner, så kan vi hjälpa dig med allt ifrån att energioptimera din fastighet, sköta kontroller och besiktningar och se till så att din fastighet uppfyller lagar och myndighetskrav.
mainimage

Specialisttjänsterna är vårt ess i rockärmen, som servar er när ni som mest behöver det. Våra specialister har bred kunskap och erfarenhet av bostadsrätter och den problematik som kan uppstå i såväl småhus som i flerbostadshus. Det är inte alltid redan uppstådda problem som ställer till det, ofta krävs det en expert för att förebygga att problem uppstår. Genom att erbjuda flera olika specialisttjänster underlättar vi även för specialisterna att samarbeta med varandra i ärenden som kräver det. Det är inte helt ovanligt att juristen behöver ta hjälp av ex. status- och elsäkerhetskontrollanten, eller tvärtom. Specialisttjänsterna är skapade och framtagna efter de behov som finns hos bostadsrättsföreningar. Vi på HSB har alltid legat i framkant när det gäller just bostadsrättsföreningar och det tänker vi fortsätta med.

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!

Nedan hittar du ett urval av våra tjänster. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Projektledning

Genom tillgång till HSBs alla resurser och erfarenheter har vi en unik möjlighet att
detaljplanera varje projekt i samråd med beställaren, både vid större och mindre projekt.
Som projektledare tar vi ansvar för alla skeden i byggprocessen; från beslutsunderlag till den tekniska slutkontrollen och ekonomiska uppföljningen.

Här kan du läsa mer om tjänsten.

Underhålls- och investeringsplan

För att du ska få såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, arbetar vi med en kombinerad underhålls- och investeringsplan. Den har rekommenderad finansierings- och avskrivningstid samt tar hänsyn till redovisningsregelverken K2 och K3. 

Energitjänster

Tillsammans med fastighetsägaren, i bostadsrättsföreningars fall styrelsen, sätter vi upp vilka mål som ska uppnås för fastigheten. Det kan vara allt från en trygg och säker drift till kraftigt sänkta driftkostnader och till minskad energianvändning och miljöpåverkan. Vi redovisar åtgärdsförslag som styr mot de uppsatta målen. Ett exempel är värmefotografering, där vi lokaliserar värmeförluster eller köldbryggor (värme som leds ut i kylan och ger kalla lägenheter).

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Status- och elsäkerhetskontroll

Vi utför kontroller av lägenhetens status avseende el, vatten, värme och ventilation samt
noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art. Genom en status- och elsäkerhetskontroll får föreningen vetskap om hur fastigheten mår och kan därigenom förebygga skador till följd av elektricitet samt kostsamma vattenskador.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Statusbesiktning av fastighetens elanläggning

Genom statusbesiktningen får fastighetsägaren en inventering och åtgärdsplan för fastighetens elanläggning. Besiktningsrapporten tar upp de fel och brister som finns i fastigheten och som sedan kan användas som underlag för omedelbar åtgärd av mindre fel och brister eller som beslutsunderlag för en större renovering.

Här kan du läsa mer om tjänsten.

Fuktskadeutredning

Vi utför en besiktning av den plats ni som kund angivit som skadad. Om vår tekniker vid kontrollen upptäcker en skada kan denne direkt utföra skaderapport för anmälan till försäkringsbolag samt eventuellt påbörja torkning. Vid behov hjälper vi även er att hitta rätt hantverkare i vårt professionella nätverk för vidare arbete.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Lekplatsbesiktning

För att alla ska kunna erbjuda barnen säkra lekplatser på gårdarna finns det särskilda regler och bestämmelser för hur en lekplats ska vara utformad. Oavsett om fastigheten har en sandlåda med en gunghäst eller en hel klätterställning med rutschkana och gungställning bör lekredskapen och dess underlag besiktigas en gång om året. Har ni koll på er lekplats status? HSB Skåne erbjuder tjänsten lekplatsbesiktning. Beställ tjänsten via din kundkontakt alternativt via telefon 046-210 84 00 eller e-post info-skane@hsb.se.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Säkra hem

Vi analyserar riskfaktorer baserat på den enskildes ansvar. Vi utför risk- och brandskyddskontroll av bostadsrättsföreningens samtliga bostadsrätter genom att kontrollera förekomsten och omfattningen av risker samt vilka tekniska hjälpmedel den enskilde bostadsrättsinnehavaren har, ska ha och bör ha. Genom Säkra hem skapar vi på HSB Skåne en helhetsbild av vilka risker som finns i det delade ansvaret mellan fastighetsägaren och den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad. 

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

I samarbete med en extern brandexpert erbjuder vi er tjänsten SBA – Systematiskt brandskyddsarbete. Vi gör en riskanalys och ger förslag och råd för förbättring av brandskyddet samt kontrollerar att tidigare påpekande och brister är åtgärdade. Vi hjälper er med lagtexter och rekommendationer. Ni får en pärm med nödvändig dokumentation och om så önskas en utbildning angående brandskydd. I paketet ingår efter överenskommelse en eller flera kontroller av löpande systematiskt brandskydd.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Juridik

Våra jurister är specialiserade på bostadsrättsjuridik och har stor erfarenhet av att lösa problem och svara på frågor som uppkommer i bostadsrättsföreningens vardag. Förutom löpande rådgivning erbjuder våra jurister ombudskap för föreningar som hamnat i tvister, förhandlingar eller som behöver hjälp med att lösa en särskild fråga. Föreningens styrelse kan därigenom helt överlämna hanteringen av sådana ärenden, vilket brukar vara en stor lättnad för ledamöterna.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Skicka offertförfrågan!

Ja, tack jag vill veta mer om:
Var hittade du den här sidan? *För att komma vidare behöver du fylla i minst ett alternativ.

Kontakta oss!

Ring vårt Servicecenter på
telefonnummer 046–210 84 00