På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela
  • mainimage
    Vill du veta mer?
    Ring oss på 046-210 84 00

Specialisttjänster - där det behövs när det behövs

Förutom att du som fastighetsägare eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening kan få hjälp med mindre och större byggarbeten, underhåll och underhållsplaner, så kan vi hjälpa dig med allt ifrån att energioptimera din fastighet, sköta kontroller och besiktningar och se till så att din fastighet uppfyller lagar och myndighetskrav.

Specialisttjänsterna är vårt ess i rockärmen, som servar er när ni som mest behöver det. Våra specialister har bred kunskap och erfarenhet av bostadsrätter och den problematik som kan uppstå i såväl småhus som i flerbostadshus. Det är inte alltid redan uppstådda problem som ställer till det, ofta krävs det en expert för att förebygga att problem uppstår. Genom att erbjuda flera olika specialisttjänster underlättar vi även för specialisterna att samarbeta med varandra i ärenden som kräver det. Det är inte helt ovanligt att juristen behöver ta hjälp av ex. status- och elsäkerhetskontrollanten, eller tvärtom. Specialisttjänsterna är skapade och framtagna efter de behov som finns hos bostadsrättsföreningar. Vi på HSB har alltid legat i framkant när det gäller just bostadsrättsföreningar och det tänker vi fortsätta med.

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!

Nedan hittar du ett urval av våra tjänster. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Projektledning

Genom tillgång till HSBs alla resurser och erfarenheter har vi en unik möjlighet att
detaljplanera varje projekt i samråd med beställaren, både vid större och mindre projekt.
Som projektledare tar vi ansvar för alla skeden i byggprocessen; från beslutsunderlag till den tekniska slutkontrollen och ekonomiska uppföljningen.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Underhålls- och investeringsplan

För att du ska få såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, arbetar vi med en kombinerad underhålls- och investeringsplan. Den har rekommenderad finansierings- och avskrivningstid samt tar hänsyn till redovisningsregelverken K2 och K3. 

Energitjänster

Tillsammans med fastighetsägaren, i bostadsrättsföreningars fall styrelsen, sätter vi upp vilka mål som ska uppnås för fastigheten. Det kan vara allt från en trygg och säker drift till kraftigt sänkta driftkostnader och till minskad energianvändning och miljöpåverkan. Vi redovisar åtgärdsförslag som styr mot de uppsatta målen. Ett exempel är värmefotografering, där vi lokaliserar värmeförluster eller köldbryggor (värme som leds ut i kylan och ger kalla lägenheter).

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Status- och elsäkerhetskontroll

Vi utför kontroller av lägenhetens status avseende el, vatten, värme och ventilation samt
noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art. Genom en status- och elsäkerhetskontroll får föreningen vetskap om hur fastigheten mår och kan därigenom förebygga skador till följd av elektricitet samt kostsamma vattenskador.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Statusbesiktning av fastighetens elanläggning

Genom statusbesiktningen får fastighetsägaren en inventering och åtgärdsplan för fastighetens elanläggning. Besiktningsrapporten tar upp de fel och brister som finns i fastigheten och som sedan kan användas som underlag för omedelbar åtgärd av mindre fel och brister eller som beslutsunderlag för en större renovering.

Här kan du läsa mer om tjänsten.

Fuktskadeutredning

Vi utför en besiktning av den plats ni som kund angivit som skadad. Om vår tekniker vid kontrollen upptäcker en skada kan denne direkt utföra skaderapport för anmälan till försäkringsbolag samt eventuellt påbörja torkning. Vid behov hjälper vi även er att hitta rätt hantverkare i vårt professionella nätverk för vidare arbete.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Lekplatsbesiktning

För att alla ska kunna erbjuda barnen säkra lekplatser på gårdarna finns det särskilda regler och bestämmelser för hur en lekplats ska vara utformad. Oavsett om fastigheten har en sandlåda med en gunghäst eller en hel klätterställning med rutschkana och gungställning bör lekredskapen och dess underlag besiktigas en gång om året. Har ni koll på er lekplats status? HSB Skåne erbjuder tjänsten lekplatsbesiktning. Beställ tjänsten via din kundkontakt alternativt via telefon 046-210 84 00 eller e-post info-skane@hsb.se.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Säkra hem

Vi analyserar riskfaktorer baserat på den enskildes ansvar. Vi utför risk- och brandskyddskontroll av bostadsrättsföreningens samtliga bostadsrätter genom att kontrollera förekomsten och omfattningen av risker samt vilka tekniska hjälpmedel den enskilde bostadsrättsinnehavaren har, ska ha och bör ha. Genom Säkra hem skapar vi på HSB Skåne en helhetsbild av vilka risker som finns i det delade ansvaret mellan fastighetsägaren och den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad. 

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

I samarbete med en extern brandexpert erbjuder vi er tjänsten SBA – Systematiskt brandskyddsarbete. Vi gör en riskanalys och ger förslag och råd för förbättring av brandskyddet samt kontrollerar att tidigare påpekande och brister är åtgärdade. Vi hjälper er med lagtexter och rekommendationer. Ni får en pärm med nödvändig dokumentation och om så önskas en utbildning angående brandskydd. I paketet ingår efter överenskommelse en eller flera kontroller av löpande systematiskt brandskydd.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Juridik

Våra jurister är specialiserade på bostadsrättsjuridik och har stor erfarenhet av att lösa problem och svara på frågor som uppkommer i bostadsrättsföreningens vardag. Förutom löpande rådgivning erbjuder våra jurister ombudskap för föreningar som hamnat i tvister, förhandlingar eller som behöver hjälp med att lösa en särskild fråga. Föreningens styrelse kan därigenom helt överlämna hanteringen av sådana ärenden, vilket brukar vara en stor lättnad för ledamöterna.

Här kan du läsa, hämta och ladda ned vårt produktblad.

Skicka offertförfrågan!

Ja, tack jag vill veta mer om:
*För att komma vidare behöver du fylla i minst ett alternativ.

Kontakta oss!

Ring vårt Servicecenter på
telefonnummer 046–210 84 00