På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tillsammans med hyresgästerna på Finningevägen

10 september 2018 På Finningevägen i Strängnäs är det just nu mycket liv och rörelse. Evakueringspaviljonger står uppställda på gården och byggare rör sig mellan containrar och trapphusen. Mitt i allt står Mattias Utsi och berättar om hur HSB Södermanland genomför ett rotprojekt tillsammans med sina hyresgäster.

2020 är tanken att allt ska vara klart, då ska badrum, kök och även hall vara stambytta och renoverade. För omkring 50 år sedan stod de 19 trapphusen klara och nu är det dags för en renovering och uppfräschning så att husen kan fortsätta vara attraktiva och stå i minst 50 år till.

Mattias Utsi är så kallad hyresgästsamordnare i projektet och det är han som har kontakten till stora delar med alla boende som behöver lämna sina hem under 7 veckor för att renoveringen ska kunna göras.

- Vi börjar renoveringen i första trapphuset för att två veckor senare starta upp i nästa osv., totalt blir det tre trapphus som renoveras samtidigt av totalt nitton. Det är många boende som påverkas av det här, vilket kan skapa stress och oro, det har därför varit viktigt för oss att de boende ska vara med i processen. Har man ett bra informationsflöde mot hyresgästerna så skapar det trygghet.

Tillsammans med Mattias har Per Morelius jobbat fram en plan för hur man på bästa sätt kan involvera och även informera de boende om förändringarna som sker. En del av det har varit att plocka ihop en fokusgrupp där de hyresgäster som varit intresserade, ungefär 15 stycken, fått vara med och tycka till om materialval och hur det ska se ut när allt är färdigt.

Utöver fokusgruppen har HSB även ordnat med ett litet showroom dit hyresgästerna bjudits in för att få en bild av hur deras nya boende kommer se ut efter färdigställandet. På väggarna sitter klinker, badrumsskåp och även ritningar så att de boende tydligt kan se.

BOSTADSPAVILJONGER

På gården står det inredda bostadspaviljonger uppsatta som är till för de boende vars trapphus renoveras. Paviljongerna är inredda med allt det som behövs och även utrustade med TV och internet. Tanken är att boende packar ihop sin lägenhet inför renoveringen som på bilden för att sedan flytta in i sin bostadspaviljong. Där bor man i sju veckor fram tills att renoveringen är klar och det är dags för nästa hyresgäst att flytta in.

- Det är klart att det är lite bökigt att packa ihop sin lägenhet och flytta till en paviljong under renoveringen men det har fungerat bra. Paviljongerna är ju väldigt smidiga och även trevliga att bo i, berättar Mattias Utsi samtidigt som vi kommer in på en av hyresgästerna som han pratat med tidigare under dagen.

- Jag var inne hos honom för att fixa en grej och han berättade då för mig att han vill inte flytta tillbaka haha, det var så trevligt att bo där.

Bostadspaviljongerna på Finningevägen


FRAMTIDEN OCH NYA GRUPPER

Informationen under projektet har varit väldigt viktig för HSB och man har satsat på att informera så mycket som möjligt och så fort som möjligt. Ett exempel på det är när den tidigare sagda glasdörren i badrummet inte fick plats så var man snabbt ute och informerade hyresgästerna om det samtidigt som man sa att man kompenserar med att renovera hallen istället.

- Det är viktigt, berättar Mattias. Att man snabbt berättar när något blir förändrat och att man även, som i det här fallet, ordnar med en kompensation när någon man lovat inte blir av.

2020 är som sagt tanken att allt ska vara klart men arbetet slutar inte där. Då är det dags för en ny fokusgrupp, men den här gången med fokus på återställningen av utemiljön. Processen kommer se likadan ut som med den första fokusgruppen, man bjuder in de som vill för att tillsammans se över hur man på bästa sätt kan jobba med utemiljön på Finningevägen.