På årsstämman för 2015

12 maj 2016

Årsstämman för år 2015 ägderum den 11 maj 2016 kl 18:30-21:00 i Grändalsskolans matsal.

Branförsvaret var där och berättade hur vi som boende ska agera om en eld uppstår. 

John Wennelrund valdes att på ett år vara styrelsens ordförande. På stämman valdes också Marie Häll in i styrelsen som ledamot. Resterande ledamöter omvaldes eller sitter kvar.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av samtliga närvarande.

Propositionen som styrlesen inlämnat godkänndes på stämman. Detta innebär att vi påbörkar renovering och förändring av övernattningslägenheten Hörnan och kontoren. Ett kontorsrum och Hörnan slås ihop och görs till en kombinerad övernattningslägenhet och föreningslokal för ca 25-30 personer.

Motionen angående motortrafik på innegården. De regler som redan finns ska efterföljas och bötfällas om så att de inte efterlevs. Styrelsen ska se över om de kan hitta en plats för var tvåhjuliga motorfordon kan parkera säkert.

Efter stämman lämnades ordet fritt. Synpunkter om skatbon och trädfällning framfördes.

Styrelsens ordförande John Wennerlund framförde ett tack till alla som har engagerat sig i vårt området oavsett om det varit ros eller ris. Synpunkter är alltid välkommet och hjälper styrelsen att fatta klokare beslut i framtiden.

Ibland häder det att styrelsen fattar beslut som inte tas emot med öppna armar. Beslut som fattats ska inte inte enskilda boenden hindra att de utföres.

Styrelsen informerade också om att hyran för p-platser kommer att höjas med 50 kr/m från och med 1 juli 2016