Fritidskommittén

Kommittén arrangerar olika aktiviteter för de boende i föreningen. Dessa aktiviteter annonseras på anslagstavlorna i portar och på hemsidan.

Vi är föreningens fritidskommitté 2022:

Hilkka Heinonen Tel: 073 107 12 32
Marjatta Sillanpää Tel: 073 100 50 81
Panajotta Nikitidou Tel: 073 677 71 77

E-post till Fritidskommittén:

fritidskommiten@brfklovern.se