Avgiftshöjning för bostadsrätter 2022

05 december 2021 Styrelsen har beslutat att höja avgiften för bostadsrätterna med 3% från och med 1 januari 2022. Detta med hänsyn tagen till stambytet.