Information Elavtal

27 november 2022 Föreningens nuvarande elavtal med Entelios löper ut vid årsskiftet och med tanke på rådande elpriser har det varit angeläget att ta fram ett nytt elavtal. HSB Södertörn har tagit fram ett nytt ramavtal med Telge Energi.

Information till bostadsrättsinnehavare om elavtalet och tvättstugan

 

Föreningens nuvarande elavtal med Entelios löper ut vid årsskiftet och med tanke på rådande elpriser har det varitangeläget att ta fram ett nytt elavtal. HSB Södertörn har tagit fram ett nytt ramavtal med Telge Energi. Förhandlingarna har genomförts i samarbete med HSB Södermanland och HSB Södertälje eftersom större upphandlad volym ger oss bättre förutsättningar att hålla ner prissättningen. El-priserna har ökat kraftigt under hösten. Detta innebär en ökad kostnad för el även för oss.

Styrelsen har beslutat att gå över till Telge Energi genom HSB Södertörn för att få ett förvaltat elpris. Bindningstiden på avtalet är tre år och det börjar gälla den 1 januari 2023, alltså då avtalet med Entelios löper ut.

Styrelsen beslutar att det nya elpriset från och med den 1 januari 2023 kommer att höjas till 3,25 kr per kWh exklusive moms. Styrelsen beslutar även att börja ta ut en avgift för bokning av tvättstugorna från och med den 1 januari 2023. Avgiften för bokning av tvättstugorna kommer att vara 25 kr per bokningspass.

Styrelsen i HSB BRF Klövern i Norsborg