Parkeringsplatser och Garage

Vi förfogar över ett antal parkeringsplatser, både med och utan motorvärmare uttag, samt även några inomhusgarage. Antalet platser är begränsade. Det är därför inte säkert att du som nyinflyttad direkt kan få tillgång till en egen parkeringsplats. Vi uppmanar alla som vill ha en p‐plats eller garage att snarast ställa sig i kö för detta. Kön administreras av HSB.
Stora parkeringen utanför Månstorpsvägen 20‐30 är endast till för boende i Brf Konvaljen och individuell platstilldelning gäller. Denna parkeringen är på Konvaljens mark varför vi har möjlighet att själva bestämma över platstilldelningen. Området utanför parkeringsplatserna tillhör kommunen som har utfärdat vilka parkeringsregler som gäller. Detta kan vi därför inte råda över varför fordon utan tillstånd riskerar att bötfällas. Kontrollavgifter utfärdas av P‐Service www.pservice.se.
 
Det finns 30 st platser med elstolpe.
Som har uttag för laddning av elbil samt inkoppling av motorvärmare. Anslutningen för elbil är nyinstallerad och körs på prov en tid. Om det uppstår något fel på elstolparna under denna period, ska ni kontakta styrelsen styrelsen@konvaljen.nu. För att få tillgångtill dessa platser ställer ni er i den digatala kön som ni kommer åt via inloggning uppe till höger. Platserna har benämning K101-K130.
Manual laddning/motorvärmare finns längs ned på denna sida.

Som boende och medlem i Brf Konvaljen kan man endast hyra 1 p‐plats eller 1 garage per hushåll, dvs. man kan inte både ha en p‐plats och ett garage, 2 parkeringsplatser eller någon annan kombination. En eventuell möjlighet är att hyra p‐plats eller garage hos någon grannförening.

Med anledning av långa kötider för parkeringsplats och garage i föreningen har styrelsen beslutat att vid andrahandsuthyrning kan man behålla sin plats under 1 år, men om man hyr ut längre sägs platsen upp. Från det att föreningen godkänner fortsatt andrahandsuthyrning sägs eventuell P-plats/garage upp med 3 månaders uppsägningstid.

Gästparkering finns vid soprummet utanför Månstorpsvägen 20. Det finns gästparkeringsplatser även vid Handlarn Tullingeberg, Tullingebergsvägen 10, och vid Tullingebergsskolan, Tullingebergsvägen 39.
 
 

Parkeringspolicy Brf Konvaljen

 1. Ägare till bostadsrätt i Brf Konvaljen måste vara folkbokförd på adressen för att få hyra  parkeringsplats i föreningen.
 2. Nyttjanderättshavaren får inte använda parkeringsplatsen för annat ändamål än uppställningsplats för trafikdugligt fordon.
 3. Parkerade fordon ska vara besiktade och försäkrade.
 4. Skrotbilar eller avställda fordon får inte ställas upp på platsen.
 5. Fordon ska rymmas inom markerad parkeringsruta med marginal att grannbilars dörrar kan öppnas.
 6. Vid godkänd andrahands uthyrning av lgh medföljer parkeringsplats/ garage under 1 år. Därefter sägs avtalet upp.
 7. Vid avflyttning upphör automatiskt hyresavtal för sidoobjekt att gälla.
 8. Parkeringsplats/ garage får inte hyras ut eller upplåtas i andrahand.
 9. Lägenhetsinnehavaren ska vid uppmaning kunna styrka att hon/ han äger/ leasar fordonet som parkeras på platsen.
 10. Brf Konvaljen fritar sig från allt ansvar för skada av vad slag det må vara på nyttjanderättshavarens fordon och däri förvarad egendom.
 11. Bostadsrättsinnehavare får endast hyra en bilplats/ garage per hushåll.
 12. MC får parkeras inom området. Om den inte hindrar eller står i vägen.
 13. Laddning av elbilar/elhybridbilar får ske på dom 30 st platser som är avsedda för det K101-K130.
 14. Utöver på plats K101-K130 är förbjudet att ladda fordon inom föreningen. Detta då vårt gamla elsystem inte är byggt för detta, och innebär brandfara.

 

Manual laddning och motorvärmare.