Soprummen och Återvinning

Vi uppmanar alla medlemmar att källsortera!

Sorteringsguide för avfall: http://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/

Källsortering av matavfall. Då nya bestämmelser gäller för matavfall har vi börjat källsortera även detta i varje hushåll. Detta gör vi med omtanke om miljön och dessutom sparar vi en del pengar på att göra så här. Det har delats ut särskilda kärl och påsar för detta. Saknar du kärl och påsar kontakta HSBHur det går till kan du läsa om närmare i bilagd broschyr (se nedan: Matavfallssortering 2015-10-29)Skulle det dyka upp frågetecken om det du ska slänga är matavfall eller inte kan du alltid hänvisar vi till linken nedan.

Vad är matavfall: http://www.srvatervinning.se/matavfall/Sa-gar-det-till/Vad-ar-matavfall/

Kartong, glas, plast, tidningar/papper och metall kan lämnas i respektive soprum i för ändamålet avsedda behållare.

Elavfall skall lämnas i grovsoprum i avsedd container.

Om kärlen är fulla hänvisar vi till kommunens återvinningscentraler som är belägna på Tullingebergsvägen, antingen vid Rundan eller vid backen ner mot Nibblevägen.
 
Målarfärg etc. skall INTE lämnas i soprummen. Detta är inte bara ovänligt mot miljön utan kostar dessutom föreningen dyr hantering. Kom ihåg att vi alla är med och betalar!
 
Om du köper ny kyl, spis eller andra vitvaror, be i första hand leverantören att ta hand om din gamla utrustning. Ofta gör de det utan extra kostnad, och då slipper Konvaljen och därmed vi som bor här att ta återvinningskostnaderna som ibland kan vara ganska stora. I andra hand bör du själv åka till en miljöstation med ditt avfall.