Förvaltning

Från den 1 juli 2018 har Konvaljen avtal med HSB inom avtalsområden "Ekonomisk & Teknisk Administrativ Förvaltning.

Vänd er till HSB Kundcenter i frågor som rör:

  • månadsavgifter
  • fakturafrågor
  • garage
  • parkeringsplatser
  • beställning av nycklar/nyckelbrickor och bokningscylindrar
  • andrahandsuthyrning 
  • överlåtelser
  • m.m. 
HSB:s Kundcenter når du på 08-608 68 00
 

Besökskontor för boende
Kornvägen 18, Hallunda

Öppettider på besökskontor och telefon
Måndag-Fredag: 09.00-12.00
Torsdag även: 16.00-18.00

Till styrelsen vänder du dig med frågor av mer övergripande karaktär, policyfrågor, mer långsiktiga frågor och annat som mer rör själva styrelsearbetet.