Revisorer

Föreningens valde revisor är Olle Andersson