Brandsäkerhet som gäller när du bor i lägenhet

15 mars 2022 Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Varje dag brinner det i fem lägenheter. De vanligaste orsakerna till brand är elektriska apparater, levande ljus, rökning och bränder på spis. Medlemmarna och de boende i fastigheten har ett stort gemensamt ansvar när det gäller brandskyddet i våra lägenheter och andra utrymmen i vårt gemensamma hus och gemensamma lokaler.