Snöskottning vintern 2021-2022

20 november 2021 Snöskottningsplan för innevarande vinter. Detta är vad som ska skottas enligt avtal. Snöröjningen sköts av Vinn Transport. Vid ev brister vänder ni er till jouren på Mobil: 070-4400212 eller via Mail: Hsb-brf@vinntransport.se. Grön=Maskinkörning, Röd & Blå=Handskottning, Gul=Snöupplag,