Ny avgift och eltaxa 2023

02 december 2022 Från och med 2023-01-01 kommer avgiften för bostadsrätterna att höjas med 2 % och eltaxan med 1 kr/kWh till 2,50 kr/kWh.

Orsaken till detta är det kärva ekonomiska läge som råder med ökade kostnader gällande bland annat fjärrvärme och el.

En ytterligare bidragande orsak till höjningen är alla grovsopor och övrigt som slängs på marken i anslutning till sopnedkastet och även på andra platser vilket medför ökade kostnader för föreningen.

Hyrorna för våra hyresgäster kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen, dock gäller höjningen av eltaxan både våra bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.