Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Grundläggande ekonomi

Styrelsearbete förutsätter en grundläggande förståelse för föreningens ekonomi. Denna kurs ger dig en förklaring av de vanligaste ekonomiska begreppen som är grunden.

Folkets hus
Stadshusplatsen 3
Nynäshamn
15 september 2022
17:30 - 18:30

Efter kursen ska du som förtroendevald ha större förståelse och kunskap gällande föreningens ekonomi och de centrala begreppen som används. Du får möjlighet att träffa ekonomer från HSB Södertörn.

Kursavgift För medlem i HSB är utbildningen kostnadsfri.
För icke-medlem kostar den 3.800 kr/deltagare (exkl. moms)

Återbud måste lämnas senast 7 dagar före utbildningstillfället. Detta görs till: utbildning.sodertorn@hsb.se

Vid senare återbud debiteras full kursavgift. Vid kostnadsfri utbildning debiteras 500 kronor vid frånvaro. Vid förhinder går det naturligtvis bra att skicka någon annan i ditt ställe.