Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Introduktion till styrelsearbete

Den här kursen riktar sig till dig som är ny i styrelsen och vill få en bättre förståelse för grundläggande styrelsearbete och din uppgift som styrelseledamot.

HSB Södertörn
Huddinge stationsväg 5
Huddinge
25 augusti 2022
17:00 - 21:00

Ett antal av de vanligaste och mest frekventa frågeställningarna som du som ledamot ställs inför behandlas under grupparbeten och diskussioner. Under kursen kommer du också att få ett exemplar av den mycket innehållsrika boken ”Bostadsrätt” skriven av Björn Lundén.

Kursavgift För medlem i HSB är utbildningen kostnadsfri.
För icke-medlem kostar den 3.800 kr/deltagare (exkl. moms)

Återbud måste lämnas senast 7 dagar före utbildningstillfället.
Vid senare återbud debiteras full kursavgift. Vid kostnadsfri utbildning debiteras 500 kronor vid frånvaro. Vid förhinder går det naturligtvis bra att skicka någon annan i ditt ställe.