Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ledarskapsutveckling

Är du ordförande eller vice ordförande i en bostadsrättsförening? Känner du ibland osäkerhet och att du skulle behöva guidning, stöttning och mer trygghet i din roll? Du är inte ensam om att känna så och just därför har vi tagit fram den här utbildningen.

HSB Södertörn
Huddinge stationsväg 5
Huddinge
20 september 2022 18:00

Det här utbildningsprogrammet är riktat mot just ordförande och vice ordförande i bostadsrättsföreningen och pågår under ett år. Efter hög efterfrågan har vi tagit fram en kurs för att stärka dig i ledarrollen. Vi har tagit fram ett utbildningsprogram tillsammans med Tomas Ohlin från Ohlingruppen. Tomas har över 15 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling.

Programmet bygger på att vid fyra tillfällen under ett år gå djupare in i allt från krav som kan ställas på en ledare och mötesteknik, till det fyrdimensionella ledarskapet som får ihop ditt lag. Hur kan du som ordförande växa i uppdraget och få mer ut av styrelsearbetet, det ges möjlighet att få personlig coachning av Tomas under året. När du har genomfört kursen tilldelas du ett diplom som visar att du är diplomerad ordförande. Målgrupp: Ordförande och vice ordförande i bostadsrättförening
eller samfällighet. Målet: Skapa kunskap och verktyg som gör att du känner sig trygg i rollen som ordförande.

Kursinnehåll:
Ledarskapsutbildning, vad innebär det att vara ledare
Mötesteknik
Presentationsteknik
Ordföranderoll och uppgift
Ansvar och befogenhet


Del 1 Huddinge 20 sep 2022 18.00 – 21.00
Del 2 Huddinge & Teams 22 nov 2022 18.00 – 21.00
Del 3 Huddinge 7 mar 2023 18.00 – 21.00
Del 4 Huddinge 18 apr 2023 18.00 – 21.00

Kursavgift:
Avgift för medlem 9 990 kr/pers (exkl moms).
Avgift för icke medlem 14 990 kr/pers (exkl
moms). Här gäller inte gå 2 betala för 1.
Vi förbehåller oss rätten att inte genomföra
kursen vid för få deltagare. Fakturering sker
innan kursstart.