På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Nya lagar och förändringar av lagstiftning som berör bostadsrättsföreningar

29 april 2019 Under 2018 trädde flera viktiga lagändringar i kraft som kan komma att påverka bostadsrättsföreningar. Bland annat en bestämmelse i folkbokföringslagen där den som lämnar falska uppgifter ska kunna straffas med böter eller fängelse.

– Förra årets stora lagförändring var GDPR. En viktig lag för många organisationer, också bostadsrättsföreningen eftersom den hanterar och ansvarar för mängder av uppgifter om de boende, säger Ina Westerlund, fastighetsjurist på HSB.

HSB Södertörn lade stora resurser på att hjälpa och stötta våra kunder och medlemmar i arbetet med att implementera GDPR. Och så länge det finns en efterfrågan kommer vi att fortsätta att erbjuda utbildningar i ämnet.

I år tror vi att Januariavtalet kan bli en påverkansfaktor. Januariavtalet ligger till grund för regeringskansliets arbete med bland annat en ny hyresmodell och regelförenklingar inom plan- och bygglagstiftningen som berör bostadsrättsföreningar och som kan komma att leda till lagändringar på sikt.

  • Kamerabevakning: Regeringen uppdaterade under 2018 den tidigare kamerabevakningslagen. Den nya lagen innebär att det finns större möjligheter än förut att kamerabevaka vissa gemensamma utrymmen i en bostadsrättsförening.
  • Slopat bygglov på solpaneler: Bygglovet för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område slopades den första augusti 2018. Dock gäller att vissa kriterier måste uppfyllas för solcellspaneler och solfångare ska anses bylovsbefriad.
  • Producentansvar: Regeringen fattade i somras beslut om nya regler kring sopsortering. Syftet var att göra det enklare för hushållen att källsortera. Dessa regler trädde i kraft januari 2019.
  • Förenklat byggande: Enligt januariavtalet föreslås regelförenklingar för att underlätta och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. En del av förslaget är att införa en bygglovsbefrielse för altaner. En proposition väntas våren 2019.
  • Registrera en ordförande: I somras kom ytterligare ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Lagen innebär att bostadsrättsföreningen ska registrera en ordförande nästa gång föreningen anmäler en styrelseändring eller senast den 31 december 2019. Förändringen börjar inte gälla förenings registrering inkommit till Bolagsverket.
  • Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden: För att öka konsumentskyddet på bostadsmarknaden tillsatte regeringen en utredning 2015. Utredningen stod klar våren 2017 och föreslår flera förändringar som syftar till att öka konsumentskyddet för bostadsrättsägare.