På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Hur bra är HSB Södertörns miljöarbete?

29 april 2019 Sedan 2011 har HSB Södertörn varit miljödiplomerade, och varje år klarar vi miljörevisionen med bravur. Med andra ord, miljöarbetet sitter i ”ryggraden” nuförtiden. Men det betyder ju inte att alla vet hur bra vi verkligen är. Därför kommer här en liten sammanfattning.

HSB Södertörns betydande miljöaspekter

Ledningsgruppen gör årligen en bedömning av vad i vår verksamhet som har störst påverkan på miljön av det vi gör, positiv som negativ. De som har störst påverkan kallas ”betydande miljöaspekter” och det är dessa vi ska fokusera på i arbetet med att minska vår negativa miljöpåverkan. Här kan du läsa om vilka våra betydande miljöaspekter är och en sammanfattning av vad vi gör inom området. 

Klimatavtalet

HSBs klimatavtal innehåller klimatmålet att vi till år 2023 ska ha minskat vår klimatpåverkan med 75 procent per m2 jämfört med år 2008. HSB Södertörn har fram till och med 2018 minskat klimatutsläppen med 79,3 procent per m2. Dessutom har totala utsläppen minskat med nästan 30 procent, trots att vi har över 230 procent större yta (ägd samt hyrd) att värma upp sedan 2008. Även omsättningen har ökat radikalt sedan basåret.

Fjärrvärmeanvändningen i egna fastigheter har minskat med 41 procent per kvadratmeter sedan 2008.

Det är inte bara HSB Södertörn som har förbundit sig till ett klimatavtal med klimatmål, så har även 27 av våra medlemsföreningar. Av de vi kan följa över tid kan vi se att de har minskat sina utsläpp med 67 procent i snitt!

Tillsammans med de klimatanslutna brf:erna har vi minskat utsläppen med 4158 ton CO2-ekvivalenter[1] motsvarande de årliga utsläppen från nästan 600 eluppvärmda villor[2].

 

Årlig uppföljning och andra kul fakta

Vi följer varje år upp 19 miljörelaterade nyckeltal, t.ex. energi/kvm i våra egna fastigheter, totala antalet kemikalier i verksamheten, andel matavfall av totala mängden avfall i egna fastigheter osv. Vid senaste mätningen som gäller år 2018 uppnår vi högt uppsatta nivåer inom sju av våra nyckeltal. Vi ser också en förbättring inom sju av nyckeltalen.

Vi har minskat antalet olika kemikalier som vi hanterar i vår verksamhet från 200 till 130 st, och projekt pågår för att minska antalet ytterligare.

Vi har Bra Miljövalmärkt el i 99 procent av våra egna fastigheter och lokaler (och målet är det snart ska vara 100 %).

Elanvändningen i egna fastigheter och lokaler är 19,9 kWh/m2. Ett jämförelsetal från stora fastighetsägare, främst inom allmännyttan, är 20-30 kWh/m2.

Fjärrvärmeanvändningen i egna fastigheter och lokaler är 100,4 kWh/m2, vilket är betydligt lägre än liknande fastigheters fjärrvärmeanvändning enligt energideklarationerna (som är 122 kWh/m2 i snitt).

För varje miljon vi omsätter i förvaltningen ger vi upphov till 0,9 ton CO2e utsläpp från maskiner och resor (samtliga fordon inkl. tjänsteresor med privat bil).

Vi sorterar ut matavfall i 74 % av våra lokaler och egna fastigheter. Vår hyresfastighet på Sågstuvägen i Flemingsberg var först ut bland flerbostadshus i Huddinge kommun att börja sortera matavfall. I Traktorn har vi sedan försommaren 2018 en varmkompost där matavfallet från lunchrummet blir till finfin planteringsjord.

Vi har utbildat 267 boende inom 11 bostadsrättsföreningar i miljömedvetenhet (energisparande, källsortering, m.m., skedde 2016 samt 2018). Därutöver hålls årligen (sedan 2018) en miljöutbildning för förtroendevalda som en del i vårt kursutbud, som ca 20 förtroendevalda hittills har gått.


Emma Bertheau
/Kvalitéts- och miljöansvarig
HSB Södertörn

 [1] Koldioxidekvivalent = mängd växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan; 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg koldioxid.

[2] Vid antagande om 20 000 kWh energianvändning för snittvilla och klimatutsläpp enligt svensk residualmix.