På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hur bra är HSB Södertörns miljöarbete?

29 april 2019 Sedan 2011 har HSB Södertörn varit miljödiplomerade, och varje år klarar vi miljörevisionen med bravur. Med andra ord, miljöarbetet sitter i ”ryggraden” nuförtiden. Men det betyder ju inte att alla vet hur bra vi verkligen är. Därför kommer här en liten sammanfattning.

HSB Södertörns betydande miljöaspekter

Ledningsgruppen gör årligen en bedömning av vad i vår verksamhet som har störst påverkan på miljön av det vi gör, positiv som negativ. De som har störst påverkan kallas ”betydande miljöaspekter” och det är dessa vi ska fokusera på i arbetet med att minska vår negativa miljöpåverkan. Här kan du läsa om vilka våra betydande miljöaspekter är och en sammanfattning av vad vi gör inom området. 

Klimatavtalet

HSBs klimatavtal innehåller klimatmålet att vi till år 2023 ska ha minskat vår klimatpåverkan med 75 procent per m2 jämfört med år 2008. HSB Södertörn har fram till och med 2018 minskat klimatutsläppen med 79,3 procent per m2. Dessutom har totala utsläppen minskat med nästan 30 procent, trots att vi har över 230 procent större yta (ägd samt hyrd) att värma upp sedan 2008. Även omsättningen har ökat radikalt sedan basåret.

Fjärrvärmeanvändningen i egna fastigheter har minskat med 41 procent per kvadratmeter sedan 2008.

Det är inte bara HSB Södertörn som har förbundit sig till ett klimatavtal med klimatmål, så har även 27 av våra medlemsföreningar. Av de vi kan följa över tid kan vi se att de har minskat sina utsläpp med 67 procent i snitt!

Tillsammans med de klimatanslutna brf:erna har vi minskat utsläppen med 4158 ton CO2-ekvivalenter[1] motsvarande de årliga utsläppen från nästan 600 eluppvärmda villor[2].

 

Årlig uppföljning och andra kul fakta

Vi följer varje år upp 19 miljörelaterade nyckeltal, t.ex. energi/kvm i våra egna fastigheter, totala antalet kemikalier i verksamheten, andel matavfall av totala mängden avfall i egna fastigheter osv. Vid senaste mätningen som gäller år 2018 uppnår vi högt uppsatta nivåer inom sju av våra nyckeltal. Vi ser också en förbättring inom sju av nyckeltalen.

Vi har minskat antalet olika kemikalier som vi hanterar i vår verksamhet från 200 till 130 st, och projekt pågår för att minska antalet ytterligare.

Vi har Bra Miljövalmärkt el i 99 procent av våra egna fastigheter och lokaler (och målet är det snart ska vara 100 %).

Elanvändningen i egna fastigheter och lokaler är 19,9 kWh/m2. Ett jämförelsetal från stora fastighetsägare, främst inom allmännyttan, är 20-30 kWh/m2.

Fjärrvärmeanvändningen i egna fastigheter och lokaler är 100,4 kWh/m2, vilket är betydligt lägre än liknande fastigheters fjärrvärmeanvändning enligt energideklarationerna (som är 122 kWh/m2 i snitt).

För varje miljon vi omsätter i förvaltningen ger vi upphov till 0,9 ton CO2e utsläpp från maskiner och resor (samtliga fordon inkl. tjänsteresor med privat bil).

Vi sorterar ut matavfall i 74 % av våra lokaler och egna fastigheter. Vår hyresfastighet på Sågstuvägen i Flemingsberg var först ut bland flerbostadshus i Huddinge kommun att börja sortera matavfall. I Traktorn har vi sedan försommaren 2018 en varmkompost där matavfallet från lunchrummet blir till finfin planteringsjord.

Vi har utbildat 267 boende inom 11 bostadsrättsföreningar i miljömedvetenhet (energisparande, källsortering, m.m., skedde 2016 samt 2018). Därutöver hålls årligen (sedan 2018) en miljöutbildning för förtroendevalda som en del i vårt kursutbud, som ca 20 förtroendevalda hittills har gått.


Emma Bertheau
/Kvalitéts- och miljöansvarig
HSB Södertörn

 [1] Koldioxidekvivalent = mängd växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan; 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg koldioxid.

[2] Vid antagande om 20 000 kWh energianvändning för snittvilla och klimatutsläpp enligt svensk residualmix.