På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Fastighetsförvaltaren Fredric: ”Jag är en problemlösare”

24 september 2019 Vad gör vi om vi får en vattenskada och vem kontaktar vi? Frågorna kan bli många för styrelsen när olyckan är framme. Det är fastighetsförvaltarens främsta uppgift att hjälpa styrelsen i deras utmaningar som fastighetsägare.
Framgångsreceptet för en fastighetsförvaltare?
– Ha problemlösning som ditt största intresse, säger Fredric Pettersson, förvaltare på HSB Södertörn.
Förvaltning från HSB Södertörn

Att lösa problem på en daglig basis är vardagsmat för Fredric Pettersson som har arbetat som förvaltare vid HSB Södertörn sedan maj 2018. Innan har han arbetat som arbetsledare på en byggfirma och ser många likheter med de yrkesrollerna:

– Mina år inom fastighetsbranschen har lärt mig att hantera människor i olika, ofta stressade situationer, där de står inför utmaningar som de kanske aldrig har ställts inför tidigare. Jag tycker om att lösa människors problem och det är min främsta arbetsuppgift som förvaltare att vägleda styrelsen att uppfylla deras fastighetsägaransvar på allra bästa sätt, berättar Fredric.

Underlättar styrelsens arbete

Fredric jobbar nära styrelsen och de boende och är den som samordnar med HSB Södertörns stora kontaktnät av jurister, ekonomer, experter och projektledare med föreningens behov. Dessutom har Fredric lång personlig erfarenhet av HSB då han sedan nio år tillbaka sitter med i styrelsen i sin HSB-bostadsrättsförening hemma i Nynäshamn.

– Att arbeta som förvaltare är ett väldigt varierat yrke. I första hand löser du styrelsens och de boendes problem. Du är styrelsens högra hand genom att hjälpa till med den dagliga driften av att allt ”fungerar som det ska”, har koll på myndighetskrav och lagar och tar in offerter och ser till de uppdragen blir utförda. Du pratar med de boende och sköter kontakten med fastighetsskötarna. Vi underlättar helt enkelt arbetet för styrelsen, förklarar Fredric.

Anpassar arbetet utifrån olika behov

Han berättar om vikten av att kunna hantera alla typer av behov och personer. Som förvaltare möter han dagligen boende i olika livssituationer och skeenden i livet; vissa är precis nyinflyttade i sin första bostadsrätt medan andra har bott i sin lägenhet i över femtio år. Styrelserna kan också se väldigt olika ut i allt från ålder, utbildning, kön och etnicitet. Beroende på hur stor eller liten föreningarna är så kan även deras behov se väldigt olika ut. Gemensamt för styrelserna, oberoende storlek, är dock att de vill ha någon som hjälper dem med deras ärenden från de boende i föreningen till någon som kan vägleda dem i deras uppdrag som fastighetsägare.

– Så det gäller att kunna ta alla olika sorters människor och styrelser och hjälpa dem med deras specifika önskemål, berättar Fredric.

Handlingskraft skapar trygghet

Fredric menar på att det är viktigt för en förvaltare att vara bra på att kommunicera och vara handlingskraftig. Vid exempelvis vattenskador gäller det att kunna agera snabbt och ta viktiga beslut, ibland på stående fot, samtidigt som du behöver vara tydlig i kommunikationen med de berörda personerna i föreningen och styrelsen.

– För dem är denna situation kanske ny men för mig är detta något som jag har lång erfarenhet av så då är det viktigt att vara tydlig i kommunikationen så att de snabbt får hjälp och känner sig trygga med den, säger Fredric.

Varför fastighetsförvaltning från HSB? 

– HSB har hundra års kunskap i ryggen av fastighetsbranschen och jag märker att det ger en trygghet för våra kunder. Tack vare vår långa erfarenhet och hur vi utför vårt arbete ger det kvalitét till våra kunder. Det ”sitter i väggarna” hos oss hur saker och ting ska fungera på allra bästa sätt, avslutar Fredric.

 

Vill du veta mer om vad en fastighetsförvaltare kan göra för er bostadsrättsförening?