På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

”Fokus på framtiden och inte på historia”

08 maj 2020 HSB Södertörns tidigare vice vd och förvaltningschef Jimmy Bergman, har nu tillträtt sin nya roll som vd inom samma organisation. Hans första tid som vd är under minst sagt ovanliga omständigheter med anledning av rådande coronapandemi som har tagit världen i sitt grepp.

Men trots samhällen i gungning fortlöper verksamheter runt om i Sverige och så även för HSB Södertörn. Nu dessutom med ny vd på plats. Visserligen är rollen ny för Jimmy Bergman men han är ett välkänt ansikte inom organisationen och bland kunderna då han de senaste sju åren har arbetat som förvaltningschef och vice vd. Men hur leder man ett företag under dessa kristider?

– De senaste två månaderna med coronaviruset har naturligtvis förändrat väldigt mycket för oss alla. Ur företagssynpunkt har vi fokuserat på att säkerställa våra medarbetares säkerhet parallellt med att förvalta våra kundåtaganden, samtidigt som vi ska hindra smittspridning. Men jag är nöjd över hur snabbt och bestämt vi har agerat i dessa frågor och är även enormt stolt över hur våra medarbetare har klarat av att anpassa sig efter nya riktlinjer, säger Jimmy.

Trots krisen så menar han att kundleveranserna fungerar och löper på som de ska.
– En förutsättning för detta är dock våra fantastiska kunders förståelse, poängterar han.

Jimmy är född och uppvuxen i Malmö och har lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Han är utbildad vid Malmö Högskola där han studerade Fastighetsföretagsprogrammet med inriktning teknisk förvaltning. Han arbetade under många år vid Riksbyggen i Skåne som bland annat marknadsområdeschef inom fastighetsförvaltning men 2013 flyttade han till Stockholm då ett nytt jobb inom företaget lockade.

Engagerade människor

I slutet av 2013 kom han till HSB Södertörn i rollen som förvaltningschef och hösten 2017 kunde han även lägga till titeln vice vd till meritlistan.

– Jag har alltid varit fascinerad av fastighetsbranschen och då i synnerhet bostadsrättsbranschen, HSB:s kärnverksamhet, eftersom den har att göra med frågor som verkligen engagerar; ditt boende. Och jag trivs och mår bra i sällskap av engagerade människor vilket jag tycker att den här verksamheten erbjuder.

Hans personliga drivkraft och målsättning med sitt nya uppdrag hos HSB Södertörn är i grunden densamma som i hans tidigare roll men nu med ett större och bredare ansvarsområde:

– Mitt fokus som vd blir att säkerställa att HSB Södertörn ska vara fortsatt relevant på marknaden, vilket för mig är ett stort åtagande som innebär att hela tiden lyssna av behov, omvärldsbevaka, ständigt förbättra processer och leveranser och utveckla nya smarta lösningar för både kunder och medarbetare, berättar Jimmy.

Kan inte vila på tidigare framgångar

En organisation med en sådan framgångsrik historia som HSB har, där varumärket ibland både förpliktigar och kan tas för givet, är Jimmy övertygad om att företaget aldrig kan luta sig tillbaka:

– Då blir vi snabbt irrelevanta, både som bostadsbyggare, medlemsorganisation och förvaltningsleverantör. Och det kommer inte att ske under min ledning, menar han och fortsätter: vi ska använda våra hundra års erfarenhet av branschen till att prata framtid - och inte historia.

Styrkan med en medlemsorganisation  

En av HSB:s styrkor är att verksamheten ägs av kunderna, en medlemsorganisation, och att de eventuella vinsterna stannar inom systemet.

– På så sätt kan våra vinstkrav vara lägre än hos andra, samtidigt som det genomsyrar allt vi gör då vi har långsiktiga ägare och en stabil ekonomi. På så sätt är vi en trygg samarbetspartner som man kan lita på över tid och vi lockar därmed även till oss värderingsdrivna och kompetenta medarbetare som genuint bryr sig om våra medlemmar och är starkt kundorienterade, säger Jimmy.

Däremot tycker han det är synd att det pratas för lite om de värden HSB Södertörn faktiskt skapar både inom medlemskapet och det arbete som sker inom hållbarhet, vilket är något han tycker organisationen kan bli bättre på, då det kan påverka kundernas beslut i val av framtida förvaltningsleverantör.

– Jag tror exempelvis inte att så många vet om att HSB nyligen har utsetts till det mest hållbara varumärket i kategorin Bostäder i Europas största varumärkesstudie om hållbarhet, Sustainable Brand Index 2020. HSB har som stor aktör i branschen ett viktigt ansvar att vara i framkant gällande hållbarhetsarbetet och då är det är även viktigt att vi kommunicerar detta, menar Jimmy.

Avslutningsvis berättar Jimmy att han även har haft som ambition att som ny i sin roll åka runt och träffa både medlems-bostadsrättsföreningar och medarbetare för att lyssna in och samla på sig nya insikter.

– Tyvärr är detta något som får skjutas lite på för framtiden på grund av virussituationen, men jag önskar att få återkomma med detta när möjligheterna finns för jag ser väldigt mycket fram emot att träffa er, säger Jimmy.