På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Vi har marknadens nöjdaste kunder

31 mars 2020 Förtroendet från våra kunder är en av våra viktigaste värden i verksamheten. Varje år genomför vi en så kallad NKI-undersökning. I den får våra kunder tillfälle att ge sin syn på HSB Södertörn som leverantör och samarbetspartner. I år har vi anledning att vara stoltare än vanligt.

HSB Södertörn genomför numera sin årliga NKI i slutet av varje verksamhetsår. Resultatet presenteras för ledningsgrupp och verksamhet under senvintern. Verksamheten återkopplar sedan vilka utvecklingsbehov- och möjligheter, man ser som ett resultat av kundernas feedback. Sedan covid-19 har den viktiga återkopplingen till kunderna på NKI fått stå tillbaka lite, men nu är det äntligen dags.

HSB Södertörn – en av branschens starkaste aktörer

Årets NKI-siffra för HSB Södertörn landade på 77. En siffra som lägger oss i topp inte bara inom branschen som helhet utan också i jämförelse med många andra branscher. Det siffran visar är att när kunderna själva bedömer hur väl HSB Södertörn levererar sina tjänster och med vilken kvalité som dessa genomförs så ligger vi i topp. Vi är självklart stolta och ödmjuka inför det fina betyget.

Ytterligare ett styrkebesked från våra kunder var benägenheten att rekommendera HSB Södertörn till andra. Hela 9 av 10 kunder skulle rekommendera HSB Södertörn som leverantör och samarbetspartner inom fastighetsförvaltning. Vi tror att det är vårt gemensamma arbete med avtalsgenomgångar och ständig ökande kundservice har gett resultat. Men vi slår oss självklart inte till ro med det.

Viktiga förslag till utveckling

Trots genomgående starka siffror i årets undersökning finns det alltid möjligheter till fortsatt utveckling. I och med lanseringen av Mitt HSB har vi äntligen den tekniska plattform på plats som möjliggör en ännu snabbare utveckling av digitala tjänster inom tjänsteområdet automatisera brf. Något som vi vet att många efterfrågar. Exempel på tjänster som vi håller på och lanserar är vår digitala köhantering. Men mer är på väg.

Vi fortsätter också vårt arbete med att utveckla analystjänster för styrelsens räkning. Exempel på tjänster som vi räknar med att lansera under året är Verksamhetsanalys – styrelsestöd för långsiktig planering, och Nyckeltalsanalys – med hjälp av nyckeltal jämföra den egna brf:en med andras och genom det kartlägga åtgärdsmöjligheter.

HSB Södertörns arbetet med att stötta föreningarna i energifrågor fortgår också. Vi ser det som en viktig uppgift att stötta våra kunder i en succesiv omställning till mer energieffektiva lösningar. Vi planerar därför också för att kunna lansera nya hållbarhetskoncept.

Vi kommer också att fortsätta att satsa på utveckling av våra mark – och trädgårdstjänster. Ett exempel på nya sätt att arbeta är att vi numera erbjuder gående marksyn. Istället för att vi genomför möten runt ett bord, går vi helt enkelt runt tillsammans med den eller de från styrelsen som vill och säkerställer att avtal följs liksom att vi hittar gemensamma förbättringsåtgärder. Mötena protokollförs givetvis av oss vilket ger styrelsen ett underlag för beslut och uppföljning.

På projektsidan arbetar vi med att bredda tjänsten Grön utvecklingsplan. Klimatförändringar påverkar redan nu gemensamma utemiljöer såväl som byggnader. Aspekter som på ett tydligt sätt vägs in i planeringen av utemiljöer. Ett minskat klimatrelaterat slitage på gemensamma byggnader och ytor kan spara stora summor för en bostadsrättsförening. 

Medlemsverksamheten arbetar vidare med att stötta styrelsen genom HSB-ledamoten. Liksom varje år arbetar vi också med att utveckla vårt utbildningsutbud. Nytt för i år är bland annat en ledarskapsutbildning skräddarsydd för brf-styrelser.

Generellt arbetar också hela företaget också med att öka servicegraden; du ska enkelt hitta svar på dina frågor.


Kontakt

Har du frågor kring undersökningen eller önskar en mer detaljerad genomgång av resultatet kan du kontakta Stefan Garfvé, chef affärsutveckling, på tel: 08-6086841 eller e-mail: stefan.garfve@hsb.se.