På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Södertörn premierar energisänkningar och goda initiativ

28 september 2020 Vid höstens styrelseträffar kommer två energipriser att delas ut till två föreningar med driftavtal hos HSB Södertörn. Vi vill premiera och uppmuntra de kunder som har gjort energiinvesteringar vilket har lett till att föreningarna har sänkt sin energianvändning.

Bakgrunden till energiutnämningen är att ett av HSB Södertörns hållbarhetsmål är att sänka våra driftkunders energianvändning. Om kundernas energianvändning minskar med 1%, dvs 1100 MWh, motsvarar det 55 års energianvändning i en eluppvärmd villa.

Vi kan inte längre blunda för klimatförändringar, förlorad biologisk mångfald och resursbrist. Både i nuet och i framtiden finns det stora utmaningar kring det. Det krävs en stor omställning i många delar av samhället, inte minst kring både hur vi bygger, renoverar, värmer upp och driftar våra hus. Därför vill vi premiera och uppmuntra de som har tagit våra gemensamma utmaningar på allvar och påbörjat den resan, säger Emma Bertheau, Kvalitets- och miljöansvarig vid HSB Södertörn.

Två olika energipriser 
Priset Årets energibästa brf delas ut till den bostadsrättsförening som har haft störst sänkning av sin fastighetsenergi (kWh/m2) mellan åren 2018 och 2019. Det andra priset är Årets energiinitiativ och delas ut till en bostadsrättsförening som har tagit ett tydligt initiativ och investering mot lägre energianvändning eller förnyelsebar energi under 2019, men där resultatet nödvändigtvis inte ännu behöver synas i energistatistiken.

De båda priserna kommer att delas ut för första gången vid höstens Styrelseträffar (5, 12 och 19 november) men utnämningarna kommer att vara återkommande varje år.

– Vi hoppas att de föreningar som funderar på att göra de här investeringarna kan bli sporrade att genomföra dem i och med detta. Och att vinnarna kan inspirera andra föreningar att satsa på energiinvesteringar som gynnar både miljö och föreningens ekonomi långsiktigt, säger Sebastian Zetterberg, Energiansvarig projektledare vid HSB Södertörn.

Vilka deltar i tävlingen?
Alla driftkunder med energistatistik är per automatik med och tävlar om priserna, förutsatt att man hade energistatistik i sitt avtal under hela 2018 och 2019. Vinnaren av Årets energibästa brf tas fram med hjälp av statistiken, medan vinnaren av Årets energiinitiativ utses av en jury bestående av en arbetsgrupp från HSB Södertörns styrelse.

Vinnarna i de två kategorierna kommer att bli kontaktade av HSB Södertörn under oktober månad.

Priserna delas ut vid Styrelseträffarna

Styrelseträffarna, tidigare Ordförandekonferensen, kommer att genomföras vid tre olika tillfällen (för att begränsa antalet deltagare med anledning av rådande pandemi) under november månad. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort där man har möjlighet att anmäla sig till en av de tre olika datumen (5, 12 eller 19 november).

Här kan du läsa mer om HSB Södertörns Energitjänster.