På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Kunskapsutbyte och relationsbyggande möten vid årets Ordförandekonferens

29 oktober 2019 Två fullspäckade dagar med spännande föreläsningar, utbildningar, mingel och erfarenhetsutbyte gick av stapeln 25 - 26 oktober. Sammanlagt deltog drygt hundra personer i årets Ordförandekonferens där stämningen var förväntansfull och engagemanget högt bland deltagarna.

För andra året i rad befann vi oss på Quality Hotel Winn i Haninge. Efter inledande välkomstprogram och anföranden av HSB Södertörns vd Ulf Tapper och vice vd och förvaltningschef Jimmy Bergman talade Anna Söderlind, marknadschef, om temat Engagemang i styrelsen. 

Bland deltagarna var intresset och nyfikenheten stor och konferensen blev en mötesplats där både erfarna och nya ordföranden och ledamöter träffades på den gemensamma arenan.

steffen_3.png
Steffen Langhammer, nytillträdd ordförande i brf Rådstugan, Huddinge, besökte sin första Ordförandekonferens:

– Min förhoppning var att få träffa representanter från HSB Södertörn som jag har haft kontakt med men inte haft möjlighet att träffa personligen. Sådant är ju alltid svårt att få till när man själv jobbar heltid under veckan. Mest har man kontakt via mail eller telefon och träffar förvaltaren som är med på enstaka styrelsemöten.

Förväntningarna infriades och Steffen berättar att han dessutom fick större inblick i HSB Södertörns övergripande arbete, vem som jobbar med vad och vilka tjänster som finns utöver de som hans förening redan använder.

Steffen tyckte att konferensen bjöd på intressanta presentationer från företagen på mässan men tyckte även att HSB Södertörns egna föreläsningar var intressanta och mycket givande.

– Och framförallt fick jag kontakt med andra föreningar och dess ordförande eller ledamöter. Det kommer att vara till stor nytta för erfarenhetsutbyte i framtiden och kommer underlätta eventuella framtida projekt, berättar han.

Den föreläsningen Steffen tyckte var mest givande var juristens Viktoria Nielsens och hennes genomgång av Förverkandegrunderna och menar på att de flesta styrelser, liksom hans egna, inte har tillräcklig kunskap om allt kring de juridiska delarna.

– Så jag tror att fler föreningar fick upp ögonen för juridikgruppen på HSB och kommer att använda sig av dem på ett mer aktivt sett framöver. Jag ser redan nu fram emot nästa års konferens, avslutar Steffen.


Senaste nytt från HSB Södertörns olika affärsområden

Representater från HSB Södertörns egen personal och verksamhet hade en rad föreläsningar kring olika teman:

"Från underhåll till utveckling"
Marlene Mitman, gruppchef förvaltning och Fredric Pettersson, förvaltare, berättade om den utveckling och uppgradering av tjänsten Underhålls- och investeringsplan som pågår. De berättade hur arbetet med verktyget går till och vad HSB Södertörn kan stötta föreningarna med.

"Morgondagens efterfrågan utvecklas idag" 
Stefan Garfvé, kund och avtalschef, berättade om några av alla de tilläggstjänster som HSB Södertörn har utvecklat under senaste tid.

"Utvecklad boendeservice" 
Jenny Langone, verksamhetschef förvaltning och kundcenter, berättade om de förändringar som har skett inom HSB Södertörns kundservice (kundcenter) för att höja och förbättra servicenivån för föreningarnas boende och medlemmar. Några av de förändringar som har skett är en ny och förbättrad telefonslinga, utveckling av de lokala förvaltningskontoren samt nya servicepolicys.

"Mer pengar att spara?" 
David Lejon, energitekniker och Tobias Falk, energikonsult, berättade om hur föreningarna kan arbeta med energifrågan för att spara pengar. De berättade om hur och varför man gör en energikartläggning och vad en sådan kan ge.

"Rätt avgift" 
Maria Norén, verksamhetschef ekonomisk förvaltning och Sophie Skytt, ekonom, berättade om de nyckeltal som kan vara till stor hjälp för en styrelse i arbetet med att sätta rätt avgiftsnivå. De berättade även vidare om hur sparandet per kvadratmeter påverkar förutsättningarna för framtida investeringsbehov.

Mässa tillsammans med våra samarbetsparters

Under konferensen fick deltagarna även besöka mässan där några av HSB Södertörns samarbetspartners ställde ut och berättade om sina tjänster. En del av företagen hade även föreläsningar där de berättade mer djupgående kring sina tjänster och nyttan för våra bostadsrättsföreningar.

Även HSB Södertörns egna utställare från affärsområdena Mark- och trädgård, Projektledning och Energiteknik var populära bland besökarna.

Samtliga utställare på Ordförandekonferensen:
Telenor Sverige AB, Interspol systems AB, Eniva Isolerproffs AB, Värmebalans AB Indoor energy, Qlean Scandinavia AB, Electrolux Professional AB, Bee Charging Solutions AB, Proinova AB, Com Hem AB och Home Solutions.

HSB Södertörn vill rikta ett stort tack till alla deltagare, ordföranden, ledamöter, utställare och egen personal för allas engagemang och vilja att skapa den här plattformen tillsammans på allra bästa sätt.

galamiddag.png