På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så genomför föreningen en stämma

31 mars 2020 Covid-19 påverkar hela samhället. Nu är det tid att vara kreativ och hitta ovanliga lösningar på vanliga aktiviteter och vardagsproblem. Ett sådant exempel som vi får mycket frågor om just nu är hur man som styrelse ska hantera frågan om föreningens årsstämma. Här kan du läsa hur HSB Södertörn rekommenderar att ni gör.

Att veta hur man som styrelse ska hantera frågan om föreningsstämman i dessa tider är inte lätt. Förutom att hantera ändrade förutsättningar som en följd av att vi alla försöker att bidra till minskad smittspridning, finns det många praktiska frågor som också måste hanteras. Allt från att få tag på en lämplig lokal till att säkerställa att det finns en stämmoordförande som kan leda stämman.

HSB Södertörn rekommenderar
Den rådande osäkerheten kommer att bestå en tid. Trots det behöver styrelsen fatta beslut om hur och när stämman ska genomföras. HSB Södertörn rekommenderar att styrelsen redan nu fattar beslut om ett av två alternativ:

 • Satsa på att stämman kan genomföras i sin helhet men då så sent in på våren/försommaren som möjligt.
 • Redan nu väljer att genomföra stämman en senare dag vilket i praktiken innebär att stämman öppnas men sedan fattas beslut om att resterande punkter avhandlas en senare dag.

Vad gäller om stämman genomförs en senare dag?Bostadsrättsföreningen har möjlighet att påbörja stämman för att sedan fatta beslut om att fortsätta att genomföra den, en senare dag. Det betyder i praktiken att brf:en öppnar stämman med hjälp av ett så lågt antal deltagare som möjligt. Lägsta möjliga antal deltagare på en stämma är en ordförande om denne också kan fungera i rollen som sekreterare samt tre stämmodeltagare om rösträknaren kan fungera också som justeringsperson. Totalt alltså fyra personer.

Stämman fattar beslut om att fortsätta genomförande av stämman en senare dag. Den senare dagen måste infalla tidigast fyra (4) veckor efter stämmans startdatum och senast åtta (8) veckor efter startdatumet. En stämma som öppnas den 30 juni måste alltså slutföras senast den 25 augusti.

Generella rekommendationer avseende genomförande av stämma
Riktlinjen att fler än 50 personer inte ska träffas är tillsvidare normgivande även för bostadsrättsföreningar. De generella riktlinjerna för genomförande av stämma bygger också på möjligheten att delta i stämman via poströstning. Mer information om hur deltagande genom poströstning kommer.

 • Mer information om hur deltagande genom poströstning går till kommer så snart riksdagsbeslut är fattat.
 • Planera för att genomföra en stämma så sent under våren/försommaren som möjligt. Sista dagen för genomförande av stämman är 30 juni 2020. Gäller även om styrelsen beslutar att genomföra huvuddelen av stämman en senare dag.
 • Förlägg stämman utomhus eller i en så stor lokal som möjligt för att undvika trängsel.
 • Håll stämman så kort som möjligt. Undvik ärenden och frågor som föreningen inte behöver fatta beslut i just nu. Föreningen kan alltid kalla till en extrastämma vid behov.
 • Undvik att bjuda på förtäring.
 • Undvik att förlägga någon form av social samvaro i samband med stämman.
 • Uppmana boende att endast delta på stämman i lokalen om man är fullt frisk och har varit symptomfri (framförallt avseende luftvägsinfektioner) minst 48 timmar innan stämmans genomförande.