På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Teams Breakout room - så gör du

03 maj 2021 För att underlätta det digitala arbetssättet hittar ni här en instruktion för hur ni gör för att använda Teams funktion Breakout rooms (grupprum).

teams-group-room-hemsida.jpg
I december 2020 släppte Microsoft funktionen Breakout room (grupprum) för Teams. Med grupprum kan gruppmötesdeltagare delas in i flera små grupper för diskussion under en avgränsad tid. En välkommen nyhet som underlättar det digitala arbetet ytterligare.

För närvarande kan grupprum bara skapas under ett möte och det är bara den som är mötesadminisitratör som kan hantera grupper.

Så skapar du grupprum

 • Skapa ett Teams-möte.
 • Anslut till mötet och klicka på knappen Grupprum (Breakout room) för att skapa ett grupprum.  
 • I vyn Skapa grupprum (create Breakout room) kan du ange hur många grupper du vill skapa. Du väljer om de ska delas automatiskt av Teams eller om du vill lägga till dem manuellt.
 • Om du vill dela deltagare manuellt i grupper klickar du på knappen Tilldela deltagare. Om du vill se en lista över deltagare och dela deltagare väljer du dem i listan, klickar på Tilldela och väljer sedan ett rum. Obs! Du kan inte dela upp deltagare i grupper förrän de har anslutit till mötet.
 • Det är bra att namnge grupprummen för att göra deras funktion så tydlig som möjligt. Dessa namn visas också i konversationer, vilket gör det enkelt att återgå till rätt konversation om den har ett beskrivande namn. Om du vill namnge ett rum klickar du på de tre punkterna efter namnet och sedan på Byt namn på rum (Rename Room).

Så administrerar du grupprum

 • Om du vill öppna alla rum på en gång väljer du Starta rum (Start Rooms) eller enskilda rum genom att välja Öppna rum (Open Room) genom att klicka på de 3 punkterna.
 • Om du vill ansluta till ettgrupprum klickar du på den gröna Öppna (Open) -knappen i rummet och Anslut till rum (Join room).
 • Du kan skapa meddelanden för grupper, till exempel ”Grupparbeten avslutas inom 5 minuter”, när ett eller flera små grupputrymmen är öppna. Klicka på de 3 punkterna efter Breakout-rum och tryck sedan på Skriv ett meddelande (Make an announcement). Skriv ditt meddelande och skicka det.
 • Om du vill stänga rummet klickar du på knappen Stäng rummet (Close room). Deltagarna får ett meddelande om att rummet ska stängas. Om du vill stänga alla rum på en gång väljer du Stäng rum (Close rooms). När rummen är stängda kommer alla deltagare att återvända till huvudmötet.
 • Om du vill ta bort ett rum klickar du på knappen Stängd och väljer Ta bort rum. Rumsdeltagare tas bort från rummet och returneras till listan Tilldela deltagare.

Tänk på

 • Planera före mötet var grupperna ska spara resultatet av sitt arbete. Det är bra att välja en plats som alla mötespartners har tillgång till, t.ex. fliken filer i huvudmötet, eller i möteschatten för enklare återrapportering/dialog.
 • Grupprummen har samma funktioner som huvudmötet, med hänsyn till deltagarnas behörighet och med vilken enhet som använts (skrivbordet, webbläsaren, smarttelefonen eller surfplattan).