Ventilation

Ventilationen i lägenheterna sker med frånluftsventilation. Luft sugs ut i köket och badrummet. I köket finns en grundventilation även när ventilen är stängd. Den går snabbare när tidreläet vrids på. I badrummet finns ett fast inställt utsug.

För att ventilationen skall fungera bra krävs att lika mycket luft tillförs lägenheten. Det sker genom de runda ventilerna ovanför fönstren. De skall ställas in så att de ger ett grundflöde i stängt tillstånd, så att åtminstone lite luft släpps in i lägenheten även om de är stängda. Om ventilerna är helt stängda sugs luft in från andra håll till exempel springor i fönster och dörrar, avloppsrör och postlådan. Man får då unken luft istället för den friska uteluften.

Stäng ventilen vintertid om du vill undvika drag. När temperaturen blir över -5 grader så bör någon eller några ventiler öppnas så att frisk tilluften kommer in.