Bostadsrättsföreningen

Styrelse
Adress
HSB portalen

Styrelse 2022-2023

Meta Måhl, ordförande

Sandra Söderqvist, vice ordförande

Katarina Sandberg, sekreterare

Gunnar Eriksson, kassör

Ulf Carlsson, ledamot

Inga-Lill Westlund, ledamot

Hans-Göran Kjellin, suppleant

Inger Jensen, HSB-ledarmot

Revisorer

Mikael Skoglund, föreningsrevisor
Bo-revision

Adress:

Leveransadress:

HSB BRF Blomstret
Batterigatan 14-18
802 60 Gävle

Ange portkod, telefon och mottagare

Fakturaadress:
HSB BRF Blomstret i Gävle 283100
Box 1001
79110 FALUN
Organisationsnummer. 716413-4558

Fakturor kan sändas med e-post till:
pdf.sodranorrland@fakturatjanst.se

HSB-portalen - innehåller bostadsinformation, och föreningens bokföring och kan nås bara av behöriga inom styrelsen och bland de boende.