Kontakt

Om du har frågor eller önskemål kan de lämnas i formuläret nedan.

Om du är intresserad av att flytta till Blomstret kan du lämna dina kontaktuppgifter. Informationsgruppen tar då kontakt och informerar dig om hur huset fungerar. 

Om du vill ha allmän information om kollektivhus i Sverige kan du söka information hos den nationella föreningen "Kollektivhus. NU".

Om du vill arbeta för att fler och nya kollektivhus/gmenskapsboenden skapas i närområdet kan du kontakta facebookgruppen "Gemensamhetsboende i Gävle". Länk till facebookgrupp Gemensamhetsboende i Gävle

 

Tack för ditt meddelande. Informationsgruppen kommer att kontakta dig.