Fakta om föreningen

Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Sätra 19:2, 19:3, 19:4, 19:5 och 19:6 i Gävle kommun med därpå uppförda 401 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Fastigheterna är uppförda mellan åren 1968 - 1970. Fastigheternas adress är Norrbågen 31-47, Sätrahöjden 25-31 samt Ulvsmygen 1-3, 23-27 i Gävle.

Föreningens fastigheter fördelar sig enligt nedan:


 72 st    1 rok
123 st   2 rok
152 st   3 rok
  54 st   4 rok

401 st   28 979 kvm bostadsyta   

 

 


  31 st   Förråd
196 st   Garage
  52 st   Parkeringsplatser
  15 st   Parkeringsplatser utan motorvärmare   

 

Fastighetsförsäkring är tecknad med Länsförsäkringar Gävleborg. I försäkringsavtalet med Länsförsäkringar ingår bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare i föreningen.

Hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavarna själva i valfritt försäkringsbolag. Något särskilt bostadsrättstillägg behöver inte ingå i hemförsäkringen.

LTM sköter ute miljön i föreningen.