Grannsamverkan

BRF Konstapeln, har beslutat att starta upp Grannsamverkan i området och där har jag tagit på mig att vara huvudkontaktombud, vilket innebär att jag kommer att vara länken mellan boende och polisen/kommunen

För att grannsamverkan ska fungera här på Konstapeln, bör så många som möjligt ansluta sig. Hur man gör det se nedan.

Det behövs även några kontaktombud, som kortfattat, förmedlar vidare till de boende informationer från Polisen.

 

När vi kommer igång kommer skyltar sättas upp i området och vid garage och parkeringsplatser. De som är med får två klistermärken att sätta upp på dörren eller dylikt.

 

Om vi hjälps åt att hålla ögonen öppna så försvårar vi för buset att lyckas i vårt område. Det har visat sig att brott har minskat med ca 20-25%  där grannsamverkan finns.

Ni kan läsa lite i häftet ”DETTA ÄR GRANNSAMVERKAN” på anslagstavlan  vid entren.

 

I din brevlåda kommer det att komma en broshyr ”GRANNSAMVERKAN” utgiven av polisen, under vecka 23-24.

 

 

Vill ni vara med eller har frågor kontakta mig,

 

alf.risberg@bredband.net

 

Eller via SMS eller samtal 070-6458813

 

 

Alf Risberg