Trapphusen är våra utrymningsvägar om brand skulle uppstå.

08 augusti 2021 17Brandskydd i flerbostadshus FörvaringTrapphus Förvaring av brännbara föremål ökar risken för anlagda bränder. Vid en brand kan det bildas stora mängder rök som försvårar eller omöjliggör utrymning genom trapphuset om brand anläggs där. För att fylla sin funktion som utrymningsväg ska därför trapphuset vara fritt från föremål som blockerar eller riskerar att blockera utrymningsvägen. Trapphuset ska även hållas fritt från brännbara föremål, som barnvagnar, tidningspapper, kartonger och liknande. Det bästa är att hålla trapphuset helt fritt från föremål Källa msb
ABF
24 april 2022