På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
  • mainimage
    Bomorrow 27-28 april 2021

Bomorrow – mötesplatsen för framtidens boende!

Bomorrow 2020 är framflyttat till nästa år på grund av Covid-19 (Coronaviruset). Nya Bomorrow äger rum i Sundsvall den 27-28 april 2021. Två spännande dagar om framtidens boende med tema "Stadsutveckling och social hållbarhet". Flera inspiratörer och experter delar med sig av erfarenheter, forskning och tankar om framtidens boende.

Bomorrow våren 2019 lockade till sig flera ledande experter inom fastighetsbranschen som gav de injektioner vi alla behöver för att samtalen om framtidens boende ska växa och få den spridning de förtjänar.

Publiken och de medverkande var eniga; detta vill vi göra igen!

Därför bjuder vi in till nästa Bomorrow. Tema för konferensen är Stadsutveckling och social hållbarhet. Nyheter för 2021 är att vi håller till på Stadshuset i centrala Sundsvall under hela konferensen, att vi erbjuder deltagarna en stadsvandring i Stenstan samt att vi arrangerar en helkväll med underhållning inom temat för konferensen.

Vi kommer att erbjuda samma fina program som det som var planerat för 2020. Vi kan glädjande meddela att samtliga föredragshållare och i princip alla övriga medverkande har tackat ja.

Varmt välkommen hälsar CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, och HSB Södra Norrland i samarbete med Sundsvalls kommun, Diös, Hemfosa, Lilium, Mitthem, Timråbo, Amasten, Stadsutveckling Sundsvall och Bünsow Business Growth Forum.

Arrangörer Bomorrow version 2.JPG

 

Föredragshållare 2021
Therese Kreisel, Skellefteå kommun

Utbyggnaden av Northvolts batterifabrik i Skellefteå innebär att tusentals nya invånare ska bosätta sig i Skellefteå på kort tid. Hur planeras och anpassas samhället och byggandet av bostäder utifrån ett socialt hållbart perspektiv?

Lennart Weiss, Veidekke

Så löser vi bostadskrisen! Bostadsmarknaden är idag i stort sett stängd för unga. Plus för nysvenskar förstås. En gordisk knut?

Simon Helmér, Studentbostäder

Tätt, grönt och blandat. Visionen för Vallastaden, en ny stadsdel i Linköping, var att skapa en varierad boendemiljö med människan i fokus. På fem år byggdes de första 1000 bostäderna av 40 aktörer. Det är rekord i både snabbhet och mångfald. Simon Helmér är numera vd för Studentbostäder i Linköping, och var vd för Vallastaden under projekttiden.

Anna Heide, Trianon

De vänder negativa trender i bostadsområden till positiva. Flera av de boende har fått arbete, fastigheterna är idag mer miljömässigt hållbara och omflyttningsfrekvensen har minskat. Hållbara hybridobligationer, så kallade sociala obligationer, är en bidragande nyckel.

Chris Österlund, Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen arbetar systematiskt för att öka hållbarheten och tryggheten i sina utsatta områden. 2019 utsågs Botkyrkabyggens vd Chris Österlund till Årets offentliga ledare och här berättar hon om bolagets sociala satsningar, om möjligheterna i aktiv stadsutveckling och bolagets bidrag till FN:s Agenda 2030.

Fredrik Bergström, WSP

Stadsbarometern analyserar hur 67 svenska stadskärnor står sig mot varandra med avseende på demografi, ekonomi, arbetsmarknad, utbildning med mera. Varför växer vissa städer och inte andra? Vad är viktigt ur ett hållbahetsperspektiv?

Paneler 2021
Hilda Månsson, Stundentkåren Östersund

Panel: Den unga staden och inkludering.

Hilda Månsson är ordförande i Studentkåren i Östersund.

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg

Panel: Den unga staden och inkludering.

Lars Göran är vd för HSB Göteborg som just nu driver pilotprojektet HSB Dela.

Jessica Stenbäck, Östersunds kommun

Panel: Den unga staden och inkludering.

2019 utsågs Östersund till Årets studentstad. Jessica har varit delaktig i samarbetet med MittÖs och studentkåren.

Magnus Sandebree, Imorgon Innovation

Panel: Den unga staden och inkludering.

Imorgon Innovation skapar smarta hus i trä med fokus på projektering och utveckling av områden i marina miljöer. Företaget arbetar användarcentrerat, utvecklar ett biobaserat byggsystem som svarar mot både slutanvändares krav och behov av ett ökat hållbart byggande. 

Nina Staaf, Mitthem

Panel: Boende i en större kontext.

Nina är projektledare i Hållbara tillsammans.

Arya Aresh, Mitthem

Panel: Boende i en större kontext.

Arya är handledare i projektet Hållbara tillsammans. (Ej klart med deltagande 2021.)

Peter Öhman, CER Mittuniversitetet

Panel: Boende i en större kontext.

Peter är professor vid CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Mittuniversitetet i Sundsvall och driver bland annat Projekt Bia.

Bodil Hansson, Sundsvalls kommun

Panel: Boende i en större kontext.

Bodil (S) är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Emma Sarin, HSB Living Lab

Panel: Boende i en större kontext.

Emma är projektchef för HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg.

Övriga medverkande 2021
Liza-Maria Norlin, moderator

Bomorrows moderator. Hon jobbar till vardags som projektledare på Bron Innovation, ett IT-kluster verksamt i Västernorrland. Hon har en lång erfarenhet av att vara moderator och ledare inom skola, politik och digitaliseringsprojekt.

Pernilla Bonde, HSB Riksförbund

Pernilla är vd på HSB Riksförbund och välkomsttalar på konferensen.

Berit Högman, landshövding

Landshövdingen i Västernorrland, Berit Högman, avslutningstalar under konferensen. (Ej klart med deltagande 2021.)

Arkadia, kvällens värd

Arkadia har mångårig erfarenhet av att underhålla på företagsevent och är aktuell på SVT, Liseberg och andra stora scener. 2018 vann han Svenska Mästerskapen i trolleri och kan tituleras Svensk Mästare och Grand Prix-vinnare i Scenmagi.

The Crew

The Crew är showgruppen som kan få vilket sällskap som helst att lägga undan besticken ett slag för att sjunga med till en gammal favoritlåt. De bjuder på middagsunderhållning som sträcker sig från att gästerna kommer till att det är dags att lämna borden. Korta nummer i olika genres dyker upp då och då under kvällen för att hela tiden hålla stämningen på topp.

Anmälan

Anmälan för Bomorrow 2021 är öppen. Eventuella frågor hänvisas till kommunikation.sodranorrland@hsb.se.

Boende

Här bokar du ditt boende. Uppge kod Bomorrow för specialpris.

Program

Programmet för 2021 är i princip identiskt med det planerade för 2020.