Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bomorrow – mötesplatsen för framtidens hållbara boende!

Bomorrow arrangerades den 26-27 april 2022! Årets tema var "Social hållbarhet – så får vi trygga och attraktiva bostadsområden". Hur kan man bygga utomhusmiljöer för ökad trivsel och trygghet, hur kan man jobba med uterum, växter, vatten, lek, idrott och konst? Hur kan man bygga om ett befintligt bostadsområde för ökad social hållbarhet?
mainimage

Bomorrow 2022 var en hybridlösning. Vi arrangerade konferensen i Sundsvall (på Metropol) för de som ville vara med fysiskt på plats. Vi sände innehållet digitalt så att de som hellre ville följa konferensen kunde göra det. 

Flera spännande talare deltog och konferensen bjöd på både panelsamtal och diskussioner bland deltagarna. Vi erbjöd också en uppskattad stadsvandring och middag.

Här  kan du läsa en artikel och se bilder från Bomorrow 2022, Livet mellan husen i centrum på Bomorrow-konferensen 2022.

Arrangörer och samarbetspartners: CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, och HSB Södra Norrland i samarbete med Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Diös, Samhällsbyggnadsbolaget, Lilium, Mitthem, Timråbo och Stadsutveckling Sundsvall.

2021-12-21 HSB Bomorrow 2021 - sidfot.jpg

Moderator

Anna Bellman, moderator

Bomorrows moderator. Anna är en inspirerande och erfaren kommunikationsexpert. Hon är en av Sveriges mest anlitade moderatorer, lika skicklig i det personliga mötet som att moderera konferenser för hundratals anställda, till att leda en laddad partiledardebatt. Hon föreläser om kommunikation, relationer, samarbete och ledarskap, och som talartränare utbildar hon både grupper och enskilda i kommunikation och ledarskap - såväl fysiskt som digitalt.      

Talare

Christina Friberg, Fastighetsägarna

"Så skapar vi socialt hållbara mötesplatser."

Christina är expert på stadsutveckling för Fastighetsägarna MittNord. Hur skapar vi socialt hållbara mötesplatser för alla generationer? Cityindex kartlägger utvecklingen av Sveriges 107 stadskärnor och ger insikter om vad som skapar stadsliv och bygger framtidens mötesplatser, där platssamverkan blir allt viktigare.  

Cornelis Uittenbogaard, Stiftelsen Tryggare Sverige

Cornelis är utvecklingsledare för standarden BoTryggt2030: riktlinjer för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Han är disputerad inom stadsbyggnad med specifikt fokus på utformning av den fysiska miljön och dess påverkan på kriminalitet och trygghet. Cornelis är forskare och stadsplanerare vid Stiftelsen Tryggare Sverige och har sammanlagt närmare tio års praktisk erfarenhet av stadsplanering från olika organisationer. Han har även ett brett kontaktnätverk med olika aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen och är medlem i bland annat European Placemaking Network, globala PlacemakingX, URBACTs Gender Equal Cities, Stiftelsen Tryggare Sveriges Nätverket för Feministisk Stadsplanering, samt internationella ICA CPTED.

Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter

Rahel Belatchew, MSA/SAR, DESA, chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter, har en magisterexamen i arkitektur från Ecole Spéciale d’Architecture i Paris, och har verkat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Rahel har erfarenhet av ett brett spektrum av projekt, från bostäder och kontor till samhällsfastigheter. Projekten kännetecknas av verkshöjd, innovation och spets inom hållbarhet. Rahel Belatchew har utsetts till Årets arkitekt och Belatchew Arkitekter och har fått flera svenska och internationella utmärkelser. Belatchews verk har visats på flera museer och Rahel har representerat Sverige på arkitektoniska evenemang runt om i världen, som London, Reykjavik och Mumbai. Rahel har deltagit i juryer för flera prestigefyllda utmärkelser i Sverige och internationellt. 2019 publicerades boken ”Attitude as Style” om Rahel Belatchew och Belatchew Arkitekter.

Johan Danielsson, Regeringen

Johan Danielsson är Sveriges bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Statsrådet medverkar i konferensen med en förinspelad hälsning.

Tobias Karström, Urban Utveckling

Tobias är utredare och projektledare på Urban Utveckling och har särskild kompetens inom utredningsmetoder för situationell brottsprevention och trygghet i urban miljö. Tobias kommer att berätta om hur man utför och utreder förebyggande insatser i lokalområden, och hur den byggda miljön spelar roll för att påverka trygghetsupplevelsen såväl som förekomsten av brott. Du får med goda exempel reda på hur du som byggherre, arkitekt, fastighetsägare eller förvaltare kan förebygga brottslighet genom att bygga och förvalta rätt, samt kunskap om boendeperspektivets betydelse.

Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder

Under hösten 2021 tog Gårdsten ytterligare ett steg nedåt på polisens lista, från ”riskområde” till ”utsatt område”. Bakom utvecklingen finns ett långsiktigt arbete från Gårdstensbostäders sida. Michael, vd i företaget, har varit med ända sedan starten 1997.

Om bostäder, integration och arbete för utrikesfödda

Annelie Ringbro, Timrå Kommun, Micael Löfqvist, Timråbo, Gustav Lidén, Mittuniversitetet.

Projektet Bostäder, integration och arbete (BIA) har under 2019-2022 bedrivits i samverkan med Timrå kommun, Timråbo och Mittuniversitetet. Syftet med arbetet har varit att identifiera och medverka till att utveckla lyckosamma integrationsprocesser i Timrå kommun med ett särskilt fokus på betydelsen av boende och arbete. Tre resultat är av särskild vikt:

  • Osynliga barriärer existerar mellan bostadsområden. Det försvårar sociala kontakter och integration.
  • Med stöd i forskning arbetar Timrå kommun med att bidra till ett inkluderande arbetsliv. På så vis ska arbetsgivare förstå den resurs utrikesfödda kan utgöra.
  • Med stöd av resultat från projektet planerar Timråbo att ta fram en områdesplan för det studerade Tallnäsområdet. Det kommer bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Annelie Ringbro, Timrå kommun

Micael Löfqvist, Timråbo

Gustav Lidén, Mittuniversitetet

Övriga medverkande

Johan Nyhus, HSB Riksförbund

Johan är ordförande i HSB Riksförbund och kommer att hälsa välkommen till konferensen.

Gustav Thelander, student Miun

Gustav studerar Ekonomiprogrammet i Sundsvall på heltid. Han är född i Sundsvall och bor just nu på Grönborgsgatan 13.

"Min insikt i social hållbarhet för bostadsområden hänger på att folket i ett område behöver lita på varandra. Ett område där grannar känner varandra och hjälper varandra kommer att kännas mycket tryggare än ett område där ingen av grannarna känner varandra."

Du får träffa Gustav i årets panel.

 

Niklas Säwén, Sundsvalls kommun

Niklas är kommunstyrelsens vice ordförande. Han ansvarar bland annat för frågor om övergripande samhällsplanering, bostadspolitik och social hållbarhet. Han medverkar i panelen.

Arkadia

Arkadia har mångårig erfarenhet av att underhålla på företagsevent och är aktuell på SVT, Liseberg och andra stora scener. 2018 vann han Svenska Mästerskapen i trolleri och kan tituleras Svensk Mästare och Grand Prix-vinnare i Scenmagi.