På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Miljö och kvalitet

HSB Södra Norrland är ett medlemsägt företag som bygger, äger och förvaltar boendefastigheter i syfte att utveckla det bästa möjliga boendet.

Vi ska ge bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och ägare av boendefastigheter en trygg och enkel vardag genom att leverera kompletta funktionslösningar, vara långsiktiga när vi ger råd, finnas nära våra kunder och ständigt utveckla vårt utbud och vår förvaltning.

Vi ska vara första valet inom boende och fastighetsförvaltning genom att erbjuda tydliga kvalitetsprodukter. Vi ska därför sträva efter att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i hela vår verksamhet.

Vi utgår från en helhetssyn på människa, boende och miljö:

  • Det är kunden som avgör kvaliteten på vårt arbete vilket förutsätter en kontinuerlig kunddialog.
  • Det är medarbetarnas arbete som skapar nöjda kunder vilket förutsätter kunskap och kompetens, engagemang och eget ansvar samt delaktighet i vårt kvalitets- och miljöarbete.
  • Vi ska i all verksamhet följa gällande lagar och förordningar samt väsentliga intressentkrav.
  • Vi ska i all vår verksamhet bedriva ett ständigt effektiviserings- och förbättringsarbete för miljö och kvalitet, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.
  • Vi ska hushålla med resurser, samt använda sunda och kretsloppsanpassande material och metoder.
  • Vi ska öppet redovisa resultatet av våra miljö- och kvalitetsmål.

Miljö- och kvalitetspolicy