På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Årets budgetkonferenser lockar rekorddeltagande

25 november 2016 Aldrig har intresset för att delta i HSB Södra Norrlands budgetkonferenser varit så stort. I år är 130 bostadsrättsföreningar anmälda eller har redan deltagit i någon av dem, och från varje styrelse kommer i regel flera ledamöter. Det innebär att fler än 500 styrelseledamöter deltar i årets budgetkonferenser.
Gruppbild av 26 personer. Styrelsemedlemmar från sex av sju möjliga bostadsrättsföreningar i Hudiksvall deltog i budgetkonferensen den 22 november. Här är deltagare från brf Granen, brf Granbacken, brf Kristineberg, brf Sofiedal, brf Sandvalla och brf Håstavillorna.

– Det är fantastiskt roligt, säger Maggan Jansson, fastighetsekonom i HSB. Jag tror det har spridit sig bland bostadsrättsföreningarnas styrelser att det egna budgetarbetet underlättas om man deltar i den här konferensen.

Under budgetkonferenserna får deltagarna råd om hur de ska tänka i budgetarbetet och praktisk handledning i arbetet med att ta fram den egna budgeten. De får också lära sig att det kan vara smartare att öka månadsavgiften kontinuerligt i stället för att chockhöja vid enstaka tillfällen.

– Konferenserna blir bättre och bättre. Dels blir vi proffsigare på att genomföra dem, och dels blir deltagarna bättre på att förbereda sig innan de kommer, vilket gör träffarna mer effektiva. Jag upplever att de är mer självständiga nu, säger Maggan Jansson.

Allt startade i Östersund

Allt fler orter inom HSB Södra Norrlands område hakar på budgetkonferenserna. I Östersund, där fastighetsekonomen Bodil Sigvardsson initierade budgetkonferenserna redan för trettio år sedan, har intresset varit skyhögt i många år.

– Ja, tänk vad många som går den här ekonomiska utbildningen nu, säger hon med stolthet i rösten. I år deltar 40 föreningar här i Östersund, 5 i Strömsund och 6 i Ånge.

Budgetkonferenser hålls förutom i Östersund även i Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Hudiksvall och Sundsvall. I Sundsvall var det rekordmånga, drygt 80 personer, som kom till den första träffen av tre. Uppskattningsvis kommer fler än 500 personer att delta totalt.

– Det sitter människor och jobbar i vartenda grupprum och utrymme vi kan uppbringa under de här träffarna, berättar Maggan Jansson. Det är ett fantastiskt engagemang!

Det är HSBs ekonomer, de som hjälper respektive bostadsrättsförening med ekonomisk förvaltning, som håller i konferenserna. Tidigare tog ekonomerna fram förslag på budget till varje förening, men numera är det föreningarna själva tillsammans med HSB som upprättar sin budget.

– Tanken är att de ska få ökad förståelse för vad siffrorna betyder. Vi från HSB hjälper naturligtvis till. Men det är den gemensamma budgeten, den som styrelsen tar fram tillsammans med oss, som blir den fastställda budgeten. På konferensen är styrelserna dessutom beslutsmässiga eftersom så många deltar och det gör budgetarbetet smidigt.

Höjning av månadsavgiften känns rätt

En av de föreningar som deltog i budgetkonferensen i Hudiksvall var brf Granbacken. Raija Engström, Magnus Johansson, Tord Fredlund och Roland Olsson ur styrelsen verkade överens om att kvällen varit givande.

– Absolut. Nu tänker vi själva. Det här sättet att jobba gör att man får bättre koll och bättre förståelse för vad siffrorna betyder. Och att det är viktigt att höja avgiften en aning varje år i stället för att göra dramatiska höjningar när det är akut, menar de. I år kommer vi att rekommendera en höjning och det känns helt rätt.

Det blir också diskussioner mellan föreningarna under de här träffarna. Och det dyker upp frågor till medarbetarna på HSB.

– Vissa frågor kan vi inte svara på direkt, men dem tar vi med oss och svarar på senare, säger Sara Persson, även hon fastighetsekonom.

Både hon och Maggan Jansson tycker det är roligt att få träffa styrelserna.

– Vi får ett ansikte på varandra och jag tror det blir lättare för dem att ställa frågor till oss – och här finns verkligen inga dumma frågor!

Nästa år kan det bli aktuellt med fler budgetkonferenser även i den södra delen av regionen.