På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Bomorrow gav mersmak

15 april 2019 HSB Södra Norrland arrangerade under torsdagen och fredagen konferensen Bomorrow i Sundsvall tillsammans med Diös, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet (Centrum för forskning om ekonomiska relationer). Huvudtema för konferensen var hållbarhet för människan i framtidens boende. Flera ledande experter inom området bidrog med både kloka och provocerande inslag.
Människor sitter vid bord i stor konferenslokal i väntan på att det ska börja.

– Samverkan på det här sättet är otroligt viktigt för att utveckla hållbara boendealternativ, inte minst för unga och nyanlända som har svårt att ta sig in på boendemarknaden, menar Christer Berglund, vd HSB Södra Norrland.

Den första dagens konferens ägde rum i anrika Stadshuset och Hotell Knaust för att under den andra dagen förflytta sig till det moderna campusområdet på Mittuniversitetet, en metaforisk förflyttning i tid och rum.

Direkt efter konferensen kom de samarbetande aktörerna överens om att upprepa och utveckla konceptet inför nästa år.

– Vi var alla överens om att det här är rätt väg att gå och att det är nödvändigt att fortsätta och förädla det påbörjade samarbetet. Det känns positivt och roligt att få förtroendet av både kommunen, akademien och näringslivspartnern Diös, sa en glad vd.

Även riksförbundets vd Pernilla Bonde fanns på plats. Hon var den som tillsammans med kommunalrådet i Sundsvall, Peder Björk, invigde hela konferensen och som även deltog i en av de paneler som ägde rum under trevliga former på Hotell Knaust under torsdagskvällen, och som leddes av Framtidstankens moderatorer Tomas Melander och Kjell Carnbro.

– Jag vill uppmuntra fler HSB-föreningar till liknande satsningar, säger Pernilla Bonde.

HSB var självklart en aktiv aktör under konferensen. Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab, gav deltagarna imponerande smakprov på den forskning som bedrivs i ”lekstugan” på Chalmers område i Göteborg. Anders Wallner, vice vd HSB Södra Norrland, skissade på hur ett nytt område i Sundsvall, Alliero, skulle kunna se ut och fungera ur ett hållbarhetsperspektiv då framförallt de sociala hållbarhetsaspekterna med människan i centrum lyfts fram. Anders Lago, förbundsordförande i HSB Riksförbund knöt ihop de många trådarna och avslutade konferensen.

Förutom HSBs egna talare deltog en rad ledande experter och provokatörer under Bomorrow. Kajsa Croona från Sweco gav en hisnande historiebeskrivning över våra boendeformer fram till idag ur ett finansiellt perspektiv. Steve Johnson från Arkitektbyrån SAR/MSA och Arvid Törnqvist från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg delade med sig av tankar och goda exempel på hur stadsbyggnad och segregation uppstår och kan vändas till något positivt. Tanja Rasmusson från Sveriges Byggindustrier stack ut hakan genom att provocera och ifrågasätta politiska beslut som sätter stopp för utvecklingen på dagens boendemarknad. Peter Öhman, professor vid CER, summerade ett projekt om ett hållbart samhällsbyggande. Jan Jörnmark, docent och nybliven politiker i Göteborg, gav en sprakande genomgång av svenska städers förtätningsförändring över tid. Och Magnus Ydmark, nybliven stadsbyggnadsdirektör i Sundsvall, reflekterade över hur Sundsvalls vision om en levande stad i utveckling kan förverkligas.

– Det blir spännande att ta del av utvärderingarna från deltagarna efter det här, menade Christer Berglund. Vill de också ha mer av den här typen av kunskap och nätverkande?

Bakgrunden till hela idén föddes för snart ett år sedan då Framtidstanken, en lokal tankesmedja som verkar för Norrlands utveckling, tog kontakt med HSB Södra Norrland. Tillsammans började de och HSB diskutera varför så många talar om bygg- och boendekrisen, men ingen gör något åt problemen. Frågor som tidigt kom upp var: Hur vill vi bo och leva i framtiden, vad kommer att styra våra boendeval, vilka utmaningar står vi inför, vilka samarbeten krävs för en framgångsrik kommun och, inte minst, vad säger forskningen?

Sedan dess har det blivit åtskilliga möten och Bomorrow är resultatet.

– Vi har stött och blött frågan om ett hållbart boende, berättar Anna-Karin Widehammar, kommunikationsstrateg i HSB Södra Norrland och den som hållit kontakten med framför allt Tomas Melander från Framtidstanken.

– Vi har pratat om allt från interaktiv utomhuskonst på bakgårdar och vattenaktiviteter i boendekvarter till hur man löser boendefrågan i Wien och kooperativa samarbeten i hyreshus. Det har verkligen varit en rolig resa där vi försökt hålla samtalen ”krispiga” i en fri och kreativ anda!

Foto: Erica Lind, HSB Norra Stor-Stockholm