På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ensamkommande flyktingbarn fick jobb genom HSB

21 september 2015 Projektet började redan för tio år sedan. HSB brf Lillsjön, Jämtlands största bostadsrättsförening inom HSB med 388 lägenheter, har sedan dess erbjudit ungdomar som bor i föreningen sommarjobb. Under våren startade Östersunds kommun ett boende för ensamkommande flyktingbarn i bostadsrättsföreningen. Det var självklart att även dessa ungdomar skulle erbjudas sommarjobb. Det blev ett fint integrationsprojekt av hela idén med fem ensamkommande flyktingbarn och tio svenska ungdomar.
Ungdomar sår intill varandra i samlingslokal

– Det har varit jättebra och roligt att jobba här, säger Rahmat Mohammadi, som är 15 år och kommer från Afganistan. Jag har samlat ris i skogen och monterat garageskyltar. Och lärt känna nya människor.

Handledaren och vice ordförande i brf Lillsjön, Johan Haase, berättar att Rahmat även hjälpt till med tekniska utmaningar, som inställningen av den smartteve föreningen hade köpt in.

– Han ställde in den åt oss, för vi andra lyckades inte!

I brf Lillsjön bor nu fem ensamkommande flyktingbarn i det kommunala boendet Lillsjön HVB (hem för vård och boende). Alla fem har under sommaren jobbat åt föreningen, tillsammans med tio ungdomar som bor där med sina föräldrar.

Sjuttonåriga Fatima Alshaikhshaker är en av dem. Hon har bott i brf Lillsjön med sin palestinska familj i fyra år och sommarjobbat åt föreningen i tre år. I år har ungdomarna målat föreningens utemöbler och dörrbleck, renoverat och målat lekplatsen, jobbat i den intilliggande skogen och mycket annat.

 – Det har varit spännande, säger Fatima. Först tyckte jag inte det var så kul att måla, men sedan kände jag att det ju var för vår egen skull, för min skull, för vårt hus, och då blev det kul. Att dessutom få jobba tillsammans och lära känna svenskar och nya kompisar var spännande. Och så får vi bra lön, bättre än kommunens sommarjobbare, och alla boende här tycker att det blev fint!

Johan Haase intygar att de boende är mycket nöjda med ungdomarnas jobb.

– Vi har ganska hård disciplin i arbetsgruppen och försöker vara rättvisa. Vi samlas varje morgon klockan åtta, och försover man sig en gång händer inget. Händer det igen får man en varning och skulle det hända en tredje gång blir man av med jobbet. Men det har aldrig hänt. Sedan jobbar vi hela dagen till tretiden med raster och lunch så klart – och då alla går hem och äter – man har ju nära!

De har jobbat under sex sommarveckor, uppdelade i två gäng om vardera tre veckor. Det har funnits språkförbistringar och uppstått missförstånd längs vägen, så klart, men sammanhållningen har fungerat väl och stärkt grupperna.

– Att samarbeta med svenskar har gjort att jag har blivit bättre på svenska, säger Javad Ahmadi, 14 år från Afganistan. Nu hälsar vi på varandra på stan och vi pratar om våra olika kulturer och om mat!

Han har bara varit i Sverige i sex månader men talar redan bra svenska och går i vanlig klass i skolan. Han har liksom alla de andra fått uppehållstillstånd, men väntar på de sista fyra siffrorna i personnumret. Alla väntar de på slutlönen som snart ska komma. En av dem kommer att skicka hem pengarna till syskonen i hemlandet. Alla har dock inte kontakt med sina familjer längre. I stället har de blivit som en familj i sitt boende.

– Vi får stöd av varandra, säger Mekdes Eftem, 16 år och från Etiopien.

För Fatima är det självklart att jobba åt föreningen igen nästa år.

– Det är ett säkert jobb, för man vet att man erbjuds det igen nästa år om man bor kvar.

För de nyanlända svenskarna ligger stort fokus just nu vid att lära sig det svenska språket. För Fatima, som redan talar flytande svenska och studerar på gymnasiet, pendlar framtidsdrömmarna mellan att bli arkitekt eller journalist.

– Det känns viktigt att utbilda mig till något som hjälper mitt hemland Palestina på något sätt.

Text och foto: Anna-Karin Widehammar