På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Fastighetsskötaren som blev affärschef i HSB

21 mars 2019 Mats Sjölund, affärschef för HSB i Västernorrland, slutar sin anställning efter 33 år i företaget. I vår går han i pension. Han överger dock inte HSB helt, utan har precis köpt en lägenhet i HSBs nyproduktion brf Muraren i Härnösand.
Nästa sommar flyttar Mats Sjölund till HSBs nyproduktion i Härnösand.

– Släpper HSB gör jag förstås inte, säger han med ett skratt. Nu köper jag min andra nyproduktion av HSB, vilket visar mitt förtroende för denna kooperativa organisation, och där jag också varit delägare i många år.

Men hur kommer det sig att han varit dedikerad HSB under så lång tid?

– Mitt intresse för HSB startade då jag köpte en nyproducerad lägenhet 1982. Jag fick uppdraget att sköta om bostadsrättsföreningen som fastighetsskötare på ledig tid. 1986 fick jag min första anställning som fastighetsskötare på HSBs kontor i Härnösand, som då bestod av en ombudsman och en deltidskontorist.

Ett år senare fick han uppdraget att utveckla HSB i Härnösand genom den dubbla rollen som förvaltare och arbetsledare.

– Vi hade en spännande och omfattande utveckling i Härnösand, och succesivt fick vi fler uppdrag och behövde anställa mer personal. Vi ökade från tre till tio medarbetare och den personalstyrkan har vi fortfarande kvar där.

Han har varit med om två fusioner inom HSB. Den första fick han uppleva då HSB i Västernorrland slogs ihop med HSB i Jämtland.

– Då blev vi HSB Mitt som senare fusionerades med HSB Gävleborg till att bli HSB Södra Norrland, som vi heter idag. Parallellt med detta fick jag uppleva samarbetet med tre olika direktörer inom vårt företag.

Så småningom utvecklades hans roll till att bli ansvarig chef för HSB i Härnösand, Kramfors och Sollefteå, och 2006 fick han rollen som affärschef för HSB i Ångermanland och därmed expandera marknaden till att omfatta även Örnsköldsvik. Resan slutade inte där, utan 2014 fick han utökat förtroende och ansvar även för Medelpad, det vill säga hela Västernorrlands län.

– Slutligen hade alltså min roll ökat genom att ta ett stort personalansvar på många orter och jobba med lönsamhetsmål inom många områden.

Vad är det då som gjort att han trivts och hela tiden velat driva på utvecklingen inom HSB?

– Det som varit betydelsefullt för mig inom företaget är att vi ständigt har utvecklat verksamheten. HSB gör alltid nya upptäckter och det är ett trivsamt arbete med mycket bra kollegor. Jag har känt ett stort värde med att vara engagerad varje dag i nya frågor, berättar han med stolthet i blicken.

Som affärschef har han haft ett betydande kundansvar, vilket skapat en arbetsroll som inneburit många starka relationer med utvecklat förtroende för nya uppdrag på många orter.

– Att vara anställd på många orter har inneburit att jag fått god insikt i hur kommunerna utvecklas och avvecklas, vilket även påverkat våra kunder och affärer.

För att klara ett sådant uppdrag är kontakten med personalen a och o. Han betonar vikten av att jobba med vi-känsla, att man faktiskt skapar något tillsammans.

– Det innebär att vi också har träffats utanför själva jobbet, till exempel på sportfiskeäventyr, bowlingspel och alpin skidåkning, och vid vissa tillfällen har alla på kontoret i Härnösand varit med efter arbetet.

Nu är hans beslut fattat att avsluta sitt uppdrag inom HSB och ta ut pension i maj 2019. Men som sagt, han finns kvar i nyproduktionen i Härnösand och fortsätter att följa HSBs utveckling med spänning.