På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Första träffen för nya distriktsråden

21 maj 2015 På onsdagen träffades trettiotalet distriktsråd för en gemensam uppstartsträff inom HSB Södra Norrland. För det tidigare Gävleborgsområdet är distriktsråd något helt nytt. HSBs medlemsansvariga Tina Enheim och vd Christer Berglund tog emot distriktsråden på Folkets Hus i Sundsvall.
Kent Brobacke från Brf Mjällestrand i Östersund, Carin Hedlund från Brf Tuppen i Härnösand samt Magnus Jonsson från Brf Granen i Hudiksvall

- Att stämman beslutat om att vi ska ha distriktsråd är jättebra, eftersom vi nu är så stora geografiskt, att styrelsen inte har möjlighet att vara överallt, menar Christer Berglund. Genom distriktsråden får vi den förlängda arm vi behöver ut till våra föreningars styrelser.

Tre av distriktsråden som deltog i träffen var Kent Brobacke från Brf Mjällestrand i Östersund, Carin Hedlund från Brf Tuppen i Härnösand samt Magnus Jonsson från Brf Granen i Hudiksvall. De representerar Jämtland/Ånge, Ådalen samt Hälsingland.

Distriktsrådens huvudsakliga uppgift är att vara en länk mellan bostadsrättsföreningarna i hela regionen och HSB Södra Norrlands styrelse. Vad det konkret innebär förutom att de har en rådgivande roll är inte kristallklart ännu, eftersom det nu var första gången de träffades.

- Tidigare har vi i Jämtland arrangerat ordförandeträffar, berättar Kent Brobacke som varit distriktsråd i tre år. Tanken är att alla ordföranden i föreningarna träffas, lär känna varandra och utbyter erfarenheter för att kunna hjälpa varandra. Vi har haft en sådan träff en gång per år.

- Det är stora och tunga beslut som ska fattas i styrelserna och vi kan tillsammans bygga värdefull kunskap, menar Carin Hedlund som också varit distriktsråd i några år. En annan viktig uppgift för oss är att bidra till att skapa medvetenhet bland medlemmarna om vad det innebär att vara med i en bostadsrättsförening.

De är eniga om att fusionen mellan de båda tidigare regionerna HSB Mitt och HSB Gävlebog innebär att demokratin blivit ännu viktigare att jobba med.

- För Jämtland och Västernorrland har distriktsråden mångårig erfarenhet, medan Hälsingland och Gästrikland kommer in med nytt kritiskt granskande, och det är bra, för att vi ska göra ett ännu bättre jobb, säger Kent Brobacke.

- Vi har tidigare jobbat med förvaltningsråd inom Gävleborg, och distriktsråden ersätter delar av det, säger Magnus Jonsson som är nytt distriktsråd. Men nu är vi utsedda personer och det tror jag är ännu bättre. Vi kan lyfta fram teman som vi vill jobba med på längre sikt, exempelvis utbildningar för att öka förståelsen för vad styrelseansvaret innebär.

Carin Hedlund har själv deltagit i flera utbildningar, bland annat den grundläggande kursen om styrelseledamotens arbete.

- Det har varit jättelärorikt, säger hon. HSB har gett mig mycket som jag har nytta av inom framför allt juridiken.

Även nätverkandet bland distriktsråden och alla bostadsrättsföreningar är viktigt, menar de. De har efterfrågat ett forum för att kunna samverka även mellan träffarna, och ett sådant verktyg är nu på gång från HSB.

- I forumet kommer vi att kunna visa goda exempel för varandra och utbyta nyttiga erfarenheter!

Läs mer om distriktsråden här!