På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Förtroendevalda på HSB-konferens om nya stadgarna

12 oktober 2015 I onsdags arrangerade HSB Södra Norrland ett seminarium vid Höga Kusten-bron för alla förtroendevalda i Sundsvallsområdet. Ett 60-tal intresserade fanns på plats för att ta del av det senaste inom HSB Hållbarhetsredovisning och de nya stadgarna.
Fyra personer sitter i en soffa med Höga Kusten-bron i bakgrunden.

 – Det är ett bra utbildningstillfälle som ger ett fint underlag inför framtiden, sa Mats Sjölund, affärsområdeschef sedan 1989 i Ångermanland och sedan en tid även för Medelpad.

Lotta Björk, miljö- och kvalitetsansvarig, redogjorde för HSBs olika delar i hållbarhetsredovisningen 2014, där bland annat medlemasantalet och nyproduktioner ingår. Antalet medlemmar inom HSB ökar och idag finns över en halv miljon medlemmar.

– I HSB Södra Norrland är vi drygt 30 000 medlemmar och vi ökar också. Under 2013-2014 ökade vi med 1000 medlemmar, och med det är vi god fyra i Sverige. Enbart storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är större.

Målet för byggande är att 15 procent av all nyproduktion i Sverige ska ske inom HSB.

– Hittills har vi nått tio procent. I norra Sverige, dit vi hör, ligger vi på 16 procent, så här är målet redan nått.

Fastighetsjuristen Eva Sörqvist från HSB Riksförbund hade ett tydligt mål med dagen: att få alla deltagare i seminariet att känna att de ville anta de nya stadgarna. Med de nya stadgarna menas version 4 av 2011 års stadgar.

Anledningen till de nya stadgarna är att de tidigare var gamla, från 2003. Lagändringar och ändrade praxis gör att stadgarna behöver förnyas. Nu har de också fått ett enklare språk och en tydligare struktur. Bara innehållsförteckningen i sig är ett stort lyft, som gör det lättare att hitta i de nya stadgarna.

Hennes viktigaste budskap för dagen var att ha koll på vilken beräkningsgrund föreningen har: insats eller andelstal. När årsavgifterna i föreningarna beräknas utgår HSB från detta. I de nya stadgarna är andelstal beräkningsgrund.

– Många vet inte vad man har, men se efter i paragraf 31. Där står insats eller andelstal. Och fortsätt att ha samma, men var medveten om vad ni har. Har man insats måste man justera. Men lugn, det är inga problem, det finns anpassningar som ni får av HSB!

Anneli Ersson, vice ordförande i brf Tjärnparken, samt Kaj Krook, sekreterare, och Torsten Pettersson, vice ordförande, båda i brf Stuvaren, diskuterade vad de just tagit del av i en paus tillsammans med Lotta Björk från HSB Södra Norrland.

– Vi ska absolut titta på stadgarna efter det här, menade Anneli Ersson. Men vi har många nya i styrelsen nu och massor av saker att jobba med, så det gäller att prioritera.

Två andra förtroendevald som besökte seminariet var suppleanten Teresa Cuadra från brf Bosvedjan och Camilla Olofsson, ordförande i brf Vapelskogen.

– Det här är jätteviktigt, menade Teresa Cuadra. Därför är vi sju stycken från vår bostadsrättsförening här i dag, och vi ska diskutera eventuell uppdatering av stadgarna i vår styrelse.

Camilla Olofsson instämde.

– Det är otroligt nyttigt att få ta del av uppdateringen. Vi har fortfarande 2003 års stadgar, så vi behöver ta med oss detta till nästa styrelsemöte.

För den som vill veta mer om stadgarna eller andra juridiska frågor finns den kostnadsfria medlemsrådgivningen på riks, där styrelser och boende kan få hjälp av jurister i små och stora frågor.

Juristerna har även en blogg där man kan få tips av olika slag.

Info om medlemsrådgivningen och juristjouren.pdf

Text och foto: Anna-Karin Widehammar