På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Systemstatus

07 juli 2015

HSB Portalen

Nu har vi en gemensam HSB Portal för Södra Norrland. HSB Portalen ger dig som medlem, boende och/eller förtroendevald tillgång till information och möjlighet att registrera och få återkoppling på ärenden. Portalen ersätter den gamla styrelsewebben som nu är stängd.
De digitala tjänster ni köper från HSB hittar ni i HSB Portalen under fliken Övrigt och Digitala tjänster.

Inloggning
Logga in gör du via hsbportalen.se. Där fyller du i användarnamn och lösenord. Vid inloggningsproblem klickar du på ”Problem att logga in, klicka här” eller ”Glömt lösenord, klicka här”.
HSB Portalen ger dig med automatik inloggning och tillgång till de system din roll ger dig behörighet att se. Automatisk inloggning gäller samtliga system förutom BasWare som kräver separat inloggning.

Vilka har tillgång till Portalen
Samtliga medlemmar och förtroendevalda har tillgång till Portalen, men med olika behörigheter.

Hur ändras sammansättingen av föreningens förtroendevalda?
Du kan själv ändra sammansättningen av föreningens förtroendevalda. Detta gör du under fliken Administration och underfliken Styrelsen. Där lägger styrelsen själv in nya styrelsemedlemmar och tar bort de som avgått. De uppgifter som finns där styr bland annat vilka behörigheter du har till olika kringsystem och moduler i Portalen.

Kom ihåg att sätta kryss i samtliga roller som ska gälla. Våra revisorer har signalerat att de kommer att titta lite extra på att attestberättigade finns upplagda.

Frågor eller problem
Vid frågor/problem ska du kontakta support@hsbportalen.se 

 

Webbinfo

Webbinfo hämtar information från tre system; ekonomisystemet, fastighetssystemet och från det system som hanterar föreningarnas lån och placeringar. På grund av att fusionerat och bytt system har du som kund nu två stycken Webbinfo. Vill du se historik avseende ekonomi till och med 141231 samt information angående Hyres/Medlem fram till 31 mars 2015, ska du öppna den gamla länken till Webbinfo för HSB Gävleborg respektive HSB Mitt.

Inloggning
Inloggning till både gamla Webbinfo och nya Webbinfo sker genom HSB Portalen.

Vilka har tillgång till Webbinfo?
Tillgång till Webbinfo har alla som tillhör de roller som finns inom styrelsen samt revisor, förvaltare och vicevärd. De som inte har tillgång är revisorssuppleant och valberedningen.

Förändringar mellan Nya och Gamla Webbinfo
I fusionsarbetet mellan HSB Gävleborg och HSB Mitt har vi synkroniserat våra kontoplaner och layouter i Webbinfo. Men anledning av det skiljer sig kontonummer och layouter något mellan nya och gamla Webbinfon. Bland annat skiljer sig sorteringsordningen i aviseringsförteckningen som nu blir tydligare där du nu får samtliga innehav per huvudinnehavare samlade.

Frågor eller problem
Har ni problem med inloggningen vänder ni er till: it.sodranorrland@hsb.se

 

klicka här för att ladda ner den nya normalkontoplanen för bostadsrättsföreningar.

 

BasWare

I BasWare hanteras leverantörsfakturor digitalt. De bostadsrättsföreningar som konterar och attesterar sina fakturor själva gör det i BasWare. Ni når systemet via HSB Portalen under Övrigt.

Inloggning
Inloggning till BasWare gör ni via en särskild inloggning.

Vilka har tillgång till BasWare?
Tillgång till BasWare har de som ska kontera och attestera fakturor. Övriga i styrelsen kan se sina fakturor i Webbinfon.

Frågor eller problem
Har du några frågor kring inloggning eller lösenord vänder ni er till: it.sodranorrland@hsb.se

klicka här för att ladda ner den nya normalkontoplanen för bostadsrättsföreningar.

 

hsb.se

En ny hemsida finns på plats på www.hsb.se. Den nya hemsidan har målgruppsanpassats till att främst rikta sig till bostadssökande, medlemmar samt befintliga- och potentiella kunder.
Denna hemsida är en offentlig hemsida som vem som helst kan ta del av. Den är uppbyggd i tre nivåer. Startsidan är en övergripande sida med centralt innehåll, där man kan välja vilken regionförening man är intresserad av. HSB Södra Norrland är en sådan sida och där samlas information som rör vår region. Under den sidan finns alla våra brf-hemsidor samlade.

 

Brf-hemsidorna

Bostadsrättsföreningarnas nya hemsidor hittar du på www.hsb.se/sodra-norrland/din förenings namn.
Alla som är upplagda i HSB Portalen med en ledamotsroll eller har rollen brf-webbredaktör, vicevärd eller förvaltare har tillgång till att redigera föreningens hemsida.
Manualer för att redigera, förslag på rubriker samt instruktionsfilmer hittar du i Portalen under fliken Övrigt.
HSB Södra Norrland arrangerar även utbildningar för brf-webbredaktörerna varje termin.

Frågor eller problem
Har du några frågor eller problem är du välkommen att kontakta webb.sodranorrland@hsb.se.